Pinlig og merkelig politisk stillhet om nye SUS

DEBATT: Politikerne er pinlig stille om byggingen av det nye sykehuset på Ullandhaug.

Hvorfor en slik pinlig og merkelig taushet blant våre politikere om pengemangelen til Nye SUS?
  • Per A. Thorbjørnsen
    Tidligere venstrepolitiker
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er en måned siden leder i rogalandsavdelingen av Sykepleierforbundet, Aud Hølland Riise, etterlyste klare prioriteringer fra politikerne om Nye SUS. Det ble helt stille. Ikke et svar er registrert. Pinlig.
Det var hele tiden klart at det ville bli utbygging i to omganger. I en periode ville det være aktivitet både på Ullandhaug og Våland. Heldigvis kom det ekstra penger til, slik at B – bygget kunne realiseres i byggetrinn 1. Byggetrinn 2 skulle etter opprinnelig plan stå ferdig i 2030. Nå er det mye som tyder på at andre byggetrinn først vil være på plass i 2040. Det blir altfor lang tid med en todeling av sykehusstrukturen i Sør-Rogaland. Både direktør og styreleder ved SUS ropte varsku da statsbudsjettet ble fremlagt.

Helt, helt taust

Men ingen av våre fjorten stortingsrepresentanter tok pennen fatt og valgte å svare Aud Hølland Riise offentlig. Det er enda verre at ingen av ordførerne i SUS sitt nedslagsfelt heller ikke svarte. Det er 15 av 23 kommuner i Rogaland som sokner til SUS. Ingen av de 15 ordførerne tok saken opp i sine kommunestyrer eller ga svar på andre måter. Heller ikke fra Rogaland fylkeskommune har det ikke kommet et ord.

Dette er veldig merkelig. Gode sykehustjenester er særdeles viktige for alle de rundt 370 000 innbyggere i Sør-Rogaland. Ineffektive sykehustjenester er en unødvendig belastning for både pårørende, sykehusansatte og ikke minst pasienter. Det kan i verste fall få konsekvenser for pasientsikkerheten og gi demotiverte ansatte fordi så mye unødvendig tid, over så lang periode, går med til å drifte to sykehusavdelinger.

I tillegg kan vi miste den unike kompetansen til den meget dyktige prosjektorganisasjonen som kjører byggetrinn 1. Kommer det ikke penger må de rigge ned og oppløses, for å starte opp fra grunnen igjen når bevilgningene endelig kommer. Det er dyrt, det er ineffektivt og det er ressurskrevende. Stortingspolitikere og ordførere burde virkelig engasjert seg. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at det ble så stille. Tenk, ingen reaksjoner. Hvorfor er det ingen herfra som biter seg fast i leggen til regjeringen?

Hva kan gjøres nå? Det er på ingen måte for seint. Statsbudsjetter vedtas hvert år. Det er nok sannsynligvis lite å gjøre noe med neste års statsbudsjett. Men det kommer et nytt allerede i 2024. Da gjelder en ting. Det politiske Rogaland må stå samlet. Vise enighet. Det må ropes så høyt det kan mot Oslo, det må drøftes i stortingsgrupper, fylkesting og kommunestyrer. Det må gjøres klare lokale og regionalt vedtak på at et nytt byggetrinn 2 må komme på plass raskt. Rogaland må vise igjen. Rogaland må bli hørt.

Jeg har ivret for nytt teater i Stavanger, for utbygging av MUST, for nytt tinghus i Rogalands hovedstad. Jeg har kjempet for dobbelt jernbanespor til Egersund. Vi har ønsket mer statlige penger i bymiljøpakken og til bedre og sikrere veier mot Kristiansand. Vi har skreket høyt for at Rogaland skal bli sett av storting og regjering. Mer penger til Nysnø har vært viktig, penger til kommunene for å sikre gode kommunale tjenester, har gått igjen.

SUS må gå foran alt!

Jeg mener at hvis det er et infrastrukturtiltak som skal super prioriteres, må penger til det andre byggetrinnet på det nye sykehuset komme først, foran europaveier, kulturtiltak, jernbaneutbygging og domstoler. Det smerter å skrive det, men politisk prioritering skal kjennes. Vi må våge å si til storting og regjering at ingenting er viktigere å få på plass raskt. Men jeg iler raskt til å si at det skal ikke bety at Regjeringen kan hevde at «nå får Rogaland sitt primære ønske og da må de vente lenge på andre prosjekter». For det er ikke det jeg sier, bare at noe skal komme foran noe annet i en kø av bevilgninger som må komme.

Nå er tiden over hvor en skal hevde at sykehuset burde vært bygget et annet sted. Et knapt flertall i Stavanger pekte på Våland. Et flertall i Sandnes mente at Stokka/Soma-området hadde vært ideelt. Styrene i Helse Stavanger og Helse Vest anbefalte Ullandhaug.

Departementet bestemte at det nye sykehuset skulle bygges på Ullandhaug. Det var argumenter for, det var argumenter mot i alle alternativene. Utfordringer ville uansett stå i kø. Lokaliseringen er avgjort en gang for alle, byggetrinn 1 står ferdig i slutten av 2024. Vi kan ikke vente til 2040 før sykehuset endelig er ferdig. Det gir ingen mening. Verken for pasienter, pårørende eller ansatte. For hele Sør-Rogaland skyld må vi trykke til våre bryst det gode, gamle slagordet «Sykehuset i våre hender». Det er på tide å svare Aud Hølland Riise!

PS. Dette er min personlige mening, men jeg håper det er skrevet på vegne av mange.

Publisert: