Gledelig at fylkesdirektøren ikke anbefaler kutt

DEBATT: En reduksjon i tilbudet på musikk, dans og drama (MDD) står på listen over potensielle kutt i Økonomiplan 2023-2026. Men vi er glade for at fylkesdirektøren ikke anbefaler å kutte i dette tilbudet.

Creo vil henstille til våre folkevalgte å bevare musikklinja på Vågen med to klasser på hvert trinn. Her fra premiere på musikalen «Chicago» i regi avgangselever på musikk, dans og drama 2021.
  • Tor Kjetil Espedal
    Plasstillitsvalgt i Creo Vågen
  • Ådne Sæverud
    Fylkeshovedtillitsvalgt i Creo Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Creo mener et slikt kutt vil være svært uheldig. Musikklinja ved Vågen videregående skole har en lang og stolt tradisjon. Den ble opprettet i Sandnes i 1970, som en av landets første musikklinjer.

Musikklinja i Sandnes, senere på Lundehaugen, ble sentral innenfor MDD-miljøet i Norge. I 1993 ble det opprettet to klasser på musikk på hvert trinn. MDD-miljøet har de senere årene blomstret på Vågen, med et sterkt fagmiljø, som kommer elevene våre til gode. Senest nå i november gjennomførte våre avgangselever sitt årlige tverrfaglige prosjekt, med utstilling og seks utsolgte musikalforestillinger.

Krevende oppgave

I Rogaland Fylkeskommunes økonomiplan for perioden 2022-2025 er det vedtatt en ikke ubetydelig spareplan. Fylkesdirektøren har lagt frem en liste med mulige kutt som de folkevalgte skal ta stilling til på fylkestinget 13-14 desember. Å gjøre kutt i tjenestetilbudet vil alltid få konsekvenser. Det er en krevende øvelse for våre folkevalgte å gjøre kutt som får minst mulig negative konsekvenser. Det er også en fare for at kutt blir satt opp mot hverandre.

I dette sakskomplekset er det vesentlig at politikerne tar opplyste avgjørelser. Det er derfor viktig å være klar over at Vågen har en langsiktig samarbeidsavtale med Sandnes kulturskole. Dette innebærer blant annet at romprogrammet i sin tid ble laget med tanke på denne avtalen. Sandnes kulturskole overtar en stor del av spesialrommene for musikk på gitte tidspunkt i løpet av dagen. På grunn av denne samarbeidsavtalen, er det ikke mulig å omgjøre spesialrom på musikk til ordinære klasserom. Dette er heller ikke mulig på grunn av bygningstekniske forhold. En konsekvens av dette, er at det derfor ikke er mulig å erstatte 90 elevplasser på musikk med 90 elevplasser på studiespesialiserende utdanningsprogram. Romkapasiteten på Vågen er maksimalt utnyttet slik situasjonen er i dag.

Ved å halvere tilbudet på musikklinja vil karakterkravet for å sikre seg skoleplass sannsynligvis økes betraktelig.

Liten nedgang

Søkertallene har, som på flere andre sammenlignbare skoler, hatt en liten nedgang under pandemien. Men det er grunn til å tro at dette er midlertidig. Det gjennomføres i disse dager besøk av 10-klassinger, og interessen for musikklinja ser ut til å øke. Mange forventningsfulle 10-klassinger har vært på besøk på skolen i høst.

Gutter er under press fra flere kanter. Flere av elevene på musikklinja er gutter som har falt utenfor kulturskolenes tilbud, som for eksempel eleven som har lært seg å spille gitar på gutterommet. Flere gutter kommer inn på musikklinja på Vågen fordi skolen har seksti skoleplasser å tilby. Ved å halvere tilbudet på musikklinja vil karakterkravet for å sikre seg skoleplass sannsynligvis økes betraktelig. Tall fra SSB (2017) viser at gutter går ut av ungdomsskolen med dårligere karakterer enn jenter i de fleste fag. Andelen gutter på musikklinja vil derfor sannsynligvis reduseres, og mange av disse guttene vil dermed ikke få oppfylt sitt primære skoleønske.

Stressdempende

Mange elever opplever stress knyttet til skoleprestasjoner. Det er kjent at utfordringer knyttet til psykisk helse er økende i skolen. Det å kombinere tradisjonelle skolefag med musikkfag, vil kunne gjøre skolearbeidet mer lystbetont og gi økt mestringstro. Det er grunn til å tro at dette kan virke stressdempende for mange elever.

Musikklinja på Vågen har i alle år levert gode resultater. Det jobbes systematisk med å undervise, veilede, vurdere og støtte elevene, slik at de fullfører og består. I perioden 2017-2022 har fullført og bestått på vg3 musikk økt fra 86,5 prosent til 95,1 prosent.

Referanseskole

Å kutte en klasse på musikklinja vil være svært uheldig. Et stort fagmiljø har gjort Vågen til en referanseskole regionalt og nasjonalt. Creo vil henstille til våre folkevalgte å bevare musikklinja på Vågen med to klasser på hvert trinn, slik at vi også i fremtiden kan tilby våre elever samme kvalitet på tilbudet som vi er kjent for.

Publisert: