Kristendommen tones ned, til og med i mange andakter

Kristendommen ønskes visst tonet ned, og en del ønsker nok at Bibelens innhold skal ties i hel. Avisene dekker minimalt om slikt som har med kristne miljøer å gjøre.
  • Skjalg Oseland
    Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

LIVSSYN: Det blir lagt mer og mer vekt på at hver enkelt person må få frihet til å velge selv på de ulike områder. Den friheten skal vi være takknemlige for at vi har. Men er friheten reell?

Ja på mange og nye områder er det blitt en frihet uten sidestykke, men på ett område er det det stikk motsatte som skjer. Som kjent, så er det i grunnskolen i dag en kristendomsundervisning som jevnstilles med de andre religioner. Undervisningen skal heller ikke være forkynnende. Eksempel fins på at en lærer ble tatt ut av undervisning i KRLE fordi vedkommende fortalte så engasjerende, selv om han samtidig forholdt seg til de rammer som var gitt.

Kristendommen ønskes visst tonet ned, og en del ønsker nok at Bibelens innhold skal ties i hel. Avisene dekker minimalt om slikt som har med kristne miljøer å gjøre. Det blir i tilfelle helst i de såkalt kristne avisene. Unntaket er dessverre dersom noe trist eller feil har skjedd i kristne miljøer. Da er det lett å ha godt synlige overskrifter.

Jeg har også lagt merke til at en del andakter på P1 nå ikke siterer noe fra Bibelen lenger, men bare er en del fine og sanne ord om forskjellige forhold i livet. Skriftsted savnes. Resultatet av det jeg har nevnt gjør at de unge ikke får den friheten som de skulle hatt til å velge. Dette mener jeg er en stilltiende og aksepterte urett som begås mot de unge.

Hvordan kan de velge noe de ikke har hørt om eller fått skikkelig kjennskap til? Jeg har selv erfart at det kristne budskapet om en frelser og hjelper har båret spesielt i de vanskeligste perioder av livet. Men håpet bærer også i de gode dager.

Jeg er så takknemlig for at noen har fortalt meg om bibelens budskap, slik at jeg deretter kunne ta et fritt og selvstendig valg. Jeg er bekymret for de unge i dag, for vi frarøver dem noe viktig og verdifullt. Vi skylder å gi dem et langt bedre valggrunnlag på dette området enn det de får per i dag. Vi som er eldre kan ikke bare lene oss tilbake og tie. Vi må forsøke å legge til rette for at ungdommen får like gode valgmuligheter som vi har hatt. Gode valg er viktig for hver eneste person.

Publisert: