Rusavhengige på billigsalg?

DEBATT: Rus og avhengighet rammer ikke bare den enkelte, det har store ringvirkninger for mange. Det er ofte kompliserte tilstander, og for noen er det spørsmål om liv og død.

«Våre pasienter frykter å miste sitt behandlingstilbud og håpet om en bedre framtid for seg og for sine nærmeste,» skriver psykologene ved Rogaland A-senter.
  • Samtlige psykologer/psykologspesialister
    Rogaland A-senter
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ved Rogaland A-senter (RAS) treffer vi mennesker fra alle samfunnslag. Mange har familier. De er foreldre og besteforeldre. Det er en mormor med medikamentavhengighet, en far hvor festen aldri tar slutt, en sønn med blandingsmisbruk, kriminalitet og kronisk bekymrede foreldre, en familiefar som har spilt bort gård og grunn, og den som har en jobb med for mange representasjonsoppdrag. Det er gravide kvinner som i beskyttede omgivelser jobber mot å bli trygge mødre for sine barn. Det er en sønn eller en datter som blir stadig mer bekymret for en mor eller far med et alkoholforbruk som øker i takt med årene som pensjonist.

Neste år skal RAS (tidligere Kameratheimen) bli 70 år. Planen var å feire, i stedet kan det bli kroken på døra.

Kvalitet koster!

Staten, gjennom helseforetaket Helse Vest, finansierer årlig om lag 8100 polikliniske konsultasjoner hos ideelle avtaleleverandører, til mennesker med rusmiddellidelser i Stavangerområdet. I fjor fant hele 6500 av konsultasjonene sted ved RAS sin poliklinikk. RAS er nå truet med nedleggelse. Skulle dette skje, vil vårt samlede tilbud; poliklinikk og 19 døgnbehandlingsplasser for gravide, småbarnsforeldre og andre i behov for døgnbehandling i skjermede omgivelser, bli borte. Det samme vil skje med 18 døgnplasser for avrusningsopphold, som våre kolleger redegjorde for i leserinnlegget i Stavanger Aftenblad den 5.8.22.

Helse Vest ønsker å betale for 5300 polikliniske konsultasjoner årlig i Stavanger de neste årene. Det er vanskelig å forstå at en betydelig reduksjon av så vel det polikliniske tilbudet som antall døgnplasser i Stavangerområdet kan representere en satsing på tilbudet til mennesker som strever med rus- og avhengighetstilstander.

Vi er stolte av arbeidsstedet vårt, kulturen som er bygget opp over tid, tilbakemeldingene fra pasientene vi møter, fra pårørende og fra våre samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten og kommuner.

Psykologer ønsker å jobbe ved RAS. Vi gjør utredninger av kompliserte tilstandsbilder hvor rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser henger tett sammen. En sentral del er også utredning av kognitiv fungering. Utredningene gjøres av psykologer. Flere av pasientene vi møter har aldri tidligere fått tilbud om utredning, og heller ikke møtt psykolog eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Vi gir behandling for en rekke psykiske belastninger i tillegg til rusmiddelavhengighet. Individuelle tilbud og gruppetilbud. Grupper for eldre, for traumatiserte mennesker, undervisningsgrupper og terapigrupper med mål om å gi pasientene gode verktøy for veien videre. RAS er videre den eneste virksomheten i regionen som har spesialisert seg på behandling av spillavhengighet for pasienter over 30 år. Et solid og stabilt fagmiljø som vårt, er viktig for å tilby god behandling, og for å rekruttere psykologer som blir over tid.

Men, kvalitet koster. Litt for mye, synes Helse Vest.

Alltid lavest på pris, Helse Vest?

Helse Vest vil ikke lenger betale for at pasientene skal få kunnskapsbasert behandling ved RAS. RAS er etter alt å dømme blitt for «spesialisttungt.». Samtidig etterlyste Guri Spilhaug, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i en kronikk 21. mars i år flere spesialister i rus og avhengighet.

Blant pasientene i TSB er det høy forekomst av psykiske lidelser, særlig personlighetsforstyrrelser, angst og depresjon. Når det oppstår mistanke om at en pasient har en ROP-lidelse (samtidig rus og psykisk lidelse), skal det gjøres en grundig utredning av både ruslidelse og psykisk lidelse, og sammenhengen mellom dem. I en slik prosess gjøres det bruk av et betydelig antall undersøkelser. Svarene en får har imidlertid begrenset verdi dersom resultatet ikke også vurderes av en psykolog- eller legespesialist med lang erfaring og det en kaller «godt klinisk skjønn». Å utvikle erfaring og klinisk skjønn krever tid, videreutdanning og veiledning. Og koster penger.

Det virker som et stort paradoks at RAS, som har flere psykologer og leger i spesialisering for nettopp å bidra til denne etterspurte kompetansen, ikke skal få drifte videre. Mister RAS anbudet for å ha rekruttert, utdannet og beholdt for mange lege- og psykologspesialister?

I rangeringen på anbudet er vi rangert høyest i Helse Stavanger sitt område på kompetanse og behandling. Det undrer oss at vi dermed ikke ble den foretrukne aktøren innen TSB i distriktet.

Det ligger et mørke over RAS nå. Ansatte frykter å miste en arbeidsplass vi både er glade i og stolte over. Våre pasienter frykter å miste sitt behandlingstilbud og håpet om en bedre framtid for seg og for sine nærmeste. Pårørende tar kontakt og er redde. Forutsigbarhet og trygghet rives bort. Et solid fagmiljø raseres.

Våre pasienter skal ikke ha behandling på billigsalg. De fortjener bedre!

Skrevet av: Arnhild Bakken, Annette Bjelland, May Karin Gismervik, Marie Tonette Solhaug Hansen, Siri Blørstad Johannessen, Elin Johanna Ljungström, Aina Frøytlog Nordahl, Stephanie Apneseth Reiler, Ida Seeberg, Liv Bianca Solheim, Hanne Tveit, Ingrid Østbø, Cathrine Myklebust Aardal, alle psykologer/psykologspesialister ved Rogaland A-senter

Publisert: