Hva hadde Norge vært uten Stavanger?

DEBATT: Det er noe helt unikt med Stavanger. Vi har en arbeidsmoral som gjennom generasjoner har vært med på å forme Norge til det velstående landet vi er i dag.

Et strålende eksempel på denne omstillingen i praksis er Beyonder. De bruker norsk sagflis som utgangspunkt for sine batterier.
  • Terje Fanebust
    Regionsjef DNB Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Verdiskapingen i regionen vår begynte lenge før oljen, og kommer til å fortsette lenge etter at oljeeventyret er over. For det er ikke olja, hermetikken eller skipsfarten som har gjort oss unike. Vi har alltid tilpasset oss og skapt nye muligheter, derfor må vi spør oss selv: Hva hadde Norge vært uten Stavanger?

Alle som deltar på årets ONS burde stille seg dette spørsmålet. Oppmerksomheten på ONS har beveget seg fra olje til energi. Vi er ikke lenger oljehovedstaden, men energihovedstaden. De som hardnakket påstår at siddisene kun lever av oljå, har aldri forstått at Stavanger utvikler seg i takt med byens industri. Det er krevende for bedrifter å stå i omstilling, omstilling krever kompetanse og tillit. Nå må vi igjen omstille oss.

Ny bruk av sagflis

Siden starten til ONS i 1974 har det skjedd store forandringer. Vi har alltid tilpasset oss. Ser vi i bakspeilet så har vi siddiser og rogalendinger hatt en unik evne til å tilpasse oss og finne nye muligheter. Jeg tror det har noe med mentaliteten vår å gjøre. Det langstrakte landskapet på Jæren er fult av steiner som isbreene dro med seg. De utallige steinene har skapt mange utfordringer gjennom tiden, men samtidig har det også vært en ressurs. Vi brukte det til å bygge hus, murer og broer. Gardene og de lange steingjerdene er et tydelig bevis på at vi tilpasset oss.

Et strålende eksempel på denne omstillingen i praksis er Beyonder. De bruker norsk sagflis som utgangspunkt for sine batterier. Batteriene kan lades opptil 100 000 ganger, og minsker behovet for å stadig bytte batteriene. Ikke bare brukte de det steinfylte landskapet på Jæren til sin fordel, men kloke hoder fant ut at sagflisen også er en ressurs. Det sier noe om regionen vår at vi stadig tenker nytt og kreativt, og alltid omstiller oss.

Vi støtter omstilling

For å få til omstillingen vil vi i DNB være en pådriver for klimavennlige investeringer. Som landets største finanskonsern har vi en stor påvirkningskraft for grønn og bærekraftig omstilling. Både i Norge og internasjonalt. Vi i DNB har stått sammen med kundene våre og funnet løsninger som bidrar til utviklingen av samfunnet. Historien, både før og etter ONS sin oppstart, er preget av at vi har tilpasset oss nye tider og utfordringer.

I overgangen til energieventyret vil det komme tydelig frem hva Norge er med Stavanger. Uten Stavanger ville vi aldri ha kunne brukt den enorme kunnskapen næringslivet og industrien vår har opparbeidet seg gjennom generasjoner. Det er verdt å huske på for alle som besøker byen under ONS.

Publisert: