Hvilket parti er villig til å satse på fastlegeordningen?

FASTLEGEORDNINGEN: Lyset brenner i begge ender. Rutinerte fastleger slutter og få nye kommer til. Et forslag er å flytte legeoppgaver til andre aktører. Fastlegene unisont: «Ikke ta fra oss oppgavene våre!»

Løsningen er ikke å ta bort legeoppgaver, løsningen er å redusere lengden på pasientlisten og å rekruttere flere leger til primærhelsetjenesten.
  • Ingvild Vatten Alsnes
    Fastlege, spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når fastlegene blir utbrente er det ikke fordi oppgavene per se er for mange. Det er fordi vi opplever å ikke ha nok tid til hver enkelt pasient, samtidig som tiden går med til mange ikke-essensielle oppgaver.

Dersom vi kunne sette oss ned med pasientene, se de inn i øynene og spørre «hvordan går det egentlig?», ville vi avdekket mye mer enn vi rekker i dag. Vi vil og skal håndtere alle pasienter, fra vugge til grav. Vi vil følge hver enkelt på en helhetlig måte. Vi vil være der i alle livsfaser og diagnostisere alle former for sykdom. Fastlegen skal være en kontinuitetsbærer.

Vi skal kjenne pasienten og mennesket. Ved å ha innsikt i pasientens sosioøkonomiske status, familiesituasjon, mentale triggere og stressorer, skal vi kunne håndtere spørsmål og symptomer som pasienten presenterer, uavhengig av hvilket organ det stammer fra, eller om det gjelder psyke eller soma. Dette er essensen av personsentrert medisin. Ved å være individorientert kan vi tilby den beste utredning, behandling og oppfølging til den enkelte pasient. Løsningen er ikke å ta bort legeoppgaver, løsningen er å redusere lengden på pasientlisten og å rekruttere flere leger til primærhelsetjenesten.

Det snakkes om «tunge pasienter». De kan ha mange sykdommer samtidig, kombinert med høy alder og gjerne komplisert av psykisk lidelse eller rusmisbruk. En fastlege håndterer «tunge» dager fordi dagene er ispedd konsultasjoner som tar for seg banale problemstillinger også. Variasjonen er viktig for å holde ut i yrket. De banale problemstillingene kan være vel så viktig for pasienten det gjelder. Å ha en robust allmennlegetjeneste er tidsbesparende og økonomisk bærekraftig for helsevesenet.

God forebygging kan redusere behovet for kostbar behandling av etablert sykdom. Dette ble synliggjort under covid-pandemien; dårlig helsetilstand øker risiko for behov for kostbar intensivbehandling, og de med et alvorlig sykdomsforløp har dårligere langtidsutsikter. Det er vist at kontinuitet gir bedre helse, færre legevaktkontakter og færre sykehusinnleggelser. Der kirurgen trenger skalpellen trenger fastlegen kontinuitet. Det er innspurt i valgkampen. Hvilket parti er villig til å satse på fastlegeordningen?

Vi vil følge hver enkelt på en helhetlig måte. Vi vil være der i alle livsfaser og diagnostisere alle former for sykdom. Fastlegen skal være en kontinuitetsbærer.
Publisert: