Nytorget – for menneskene, ikke bilene

DEBATT: Tenk at det for bare få år siden var planlagt å bygge et parkeringsanlegg under Nytorget med plass til 600 biler.

«Nytorget vant etter hvert hjertene til de fleste partiene i byen», skriver Paal Kloster i SV.
  • Paal Kloster
    Kommunestyrerepresentant, Stavanger SV
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I kommunevalgkampen i 2015 lanserte Stavanger SV kampanjen «Eg elske Nytorget», og målet var å skape et nytt Nytorg, ikke ødelegge det med et overdimensjonert tinghus og tilhørende parkeringsanlegg.

Nytorget ble tatt i bruk rundt 1850. Den første reguleringsplanen for Nytorget og Pedersgata ble vedtatt i 1918, og gata ble regulert i 16 meters bredde for å gi plass til sporvei (!). I 1922 fikk torget sin nåværende form med steinmur mot Pedersgata. Fra 1950-tallet ble torget brukt til bussoppstillingsplass. Den siste større forandringen skjedde da politikammeret ble bygget i 1960. I min ungdomstid var Pedersgata busstrasé. Det ble ekstra mange busser i tillegg da Bybrua åpnet i 1978, og området ble etter hvert ganske forslummet av all trafikken.

Bilfritt skal det bli

Stavanger formannskap vedtok forprosjektet for det nye Nytorget 9. desember. Torget skal være ferdig til byjubileet i 2025. Bilfritt skal det bli, og på tegningene framstår byrommet i ny grønn helårsdrakt med plass til et mangfold av aktiviteter og med mange bruksmuligheter – for menneskene i Storhaug bydel, men også for alle som bor i byen eller er på besøk.

Bakgrunnen for SVs valgkampanje var at Fortidsminneforeningen og Stavanger arkitektforening og flere aktører med tilknytning til Nytorget var kritiske til planene for et nytt tinghus ved Nytorget. Planene innebar at det gamle politikammeret skulle rives, og i tillegg var hele nabokvartalet øst for politikammeret kjøpt inn for å skaffe nok plass til det nye tinghuset. Det var kontroversielt nok at de gamle trehusene i kvartalet skulle rives for å få plass til et tinghus, men det var særlig provoserende at det også ble vurdert å bygge et parkeringsanlegg under bygningen, som skulle ha plass til like mange biler som det skrinlagte fjellhall-prosjektet. Det er ikke mindre provoserende at tanken om parkeringsanlegg nå tas fram igjen.

Det vedtatte nasjonale nullvekstmålet fra 2012 innebærer at all vekst i persontransport i norske byområder skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Dermed skal norske byområder, tross befolkningsvekst, ikke øke sine volum av personbilreiser. Et parkeringsanlegg med plass til 600 biler ville kunne gjøre det særdeles vanskelig å nå nullvekstmålet. Da Kommunedelplan ble vedtatt i 2019, ble det heldigvis bestemt at Nytorget skal være bilfritt, og at Pedersgata øst for torget skal være enveiskjørt.

Vi er stolte

Nytorget vant etter hvert hjertene til de fleste partiene i byen. Gjennom flertallspartienes politiske plattform har vi forpliktet oss til å sette av penger nok til å få det litt slitne byrommet til å framstå i sin nye form til byjubileet, og det er vi i SV ikke så rent lite stolte av.

Publisert: