Sløser kommunene når de bygger nytt – eller må det være så dyrt?

DEBATT: Det offentlige Norge bør gå i dybden for å forstå hvorfor kostnadene ved offentlige bygg blir såpass mye høyere. Kanskje det er organisering, innkjøp og gjennomføring, mer enn bygd kvalitet som utgjør forskjellene?

Innsenderen undrer seg over hvorfor det offentlige bygger så dyre skoler, når den private KF-skolen (bildet) i Stavanger kostet langt mindre å bygge.

Debattinnlegg

 • Torstein Gjesteland
  Gjesteland eiendom, Hafrsfjord
Publisert: Publisert:

Norge har i likhet med land det er naturlig å sammenligne seg med, innført lover og forskrifter som setter minimumskrav til hvordan en skal bygge nye bygg.

Byggebransjen kan nok enes om at dagens kvalitetsnivå, som er nedfelt i lover og forskrifter er så gjennomarbeidet, at nye bygg har både en god standard og ivaretar miljø- og energipolitiske målsettinger. Nye bygg kan derfor i stor grad sammenlignes med disse minimumskriteriene, men variasjoner vil en fortsatt ha siden arkitektur, økonomi og driftsaspektet, vil påvirke utforming og valg.

Hvorfor så dyre skoler?

Nohrcon kårer hvert år årets skolebygg. Her går en igjennom de fleste av skolene som er ferdigstilt siste året. En jury plukker ut fem bygg til en finalerunde, hvor det blant disse kåres en vinner. Det å komme til finalerunden er et kvalitetsstempel for alle finalistene og alle har kvaliteter av ulike typer, som ofte går lenger enn det forskriftene legger opp til.

Når en derfor sammenligner forskjellige bygg, vil også det subjektive elementet ha sin plass. Når en sammenligner økonomiske forhold vil det alltid være vanskelig å vite at det en sammenligner, er basert på like forutsetninger.

I kåringen av «Årets Skolebygg 2022» presenteres det fem flotte prosjekter. Alle har sitt særpreg, sine kvaliteter, sine spesielle løsninger, sitt spesielle innhold og fremstår som slike gode bygg vi ønsker at alle elever burde få ha som inne- og uterom for sin skolehverdag.

Som prosjektleder for årets vinner, undrer jeg på de kostnadene de fire andre skolene har. Det vil nok være elementer som helt klart gjør direkte sammenligninger urettferdig, men det må være love å stusse på at kostnadene for den offentlige skolen er blitt så høy.

Den billigste vant

Siden vinneren har med mange kvaliteter som fremheves, kan ikke kvaliteten på konkurrentene være så mye større, at den forklarer den store prisforskjellen. Hvordan forklarer vi at det offentlige bruker så mye mer ressurser på sine bygg enn private, uten at kvaliteten er betydelig høyere?
Her er en oversikt over kostnaden for de fem nominerte byggene. Ikke helt sammenlignbare tall kanskje, men det er ikke åpenbart at den mest prisgunstige er dårligere enn de andre – siden det var den private KF-skolen i Stavanger som vant.

 • Huseby skole i Trondheim er 13.800 m² og koster vel 1, 1 milliarder kroner.
 • Holen skole i Bergen er 9250 m² og koster 665 millioner kroner.
 • Borgarfjell skole Os kommune er 7100 m² og kostet 280 millioner kroner.
 • Kleivane skole i Sandnes er 4004 m² og koster 247 millioner kroner.
 • KF-skolen i Stavanger er 4800 m² og koster 146 millioner kroner.
Publisert:
 1. Trondheim
 2. Arkitektur
 3. Sandnes
 4. Stavanger
 5. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Klaveness-dele­gasjon nektet om­bord­stigning på fly til Qatar

 2. Wirak: – Vi blir fattige på ord når unge menn­esker blir revet bort

 3. Se hvordan lynet beveger seg

 4. Da han såg det gamle bildet, forstod Espen at ryktet om beste­foreldra si hytte på Høle var sant

 5. Viking snublet i opp­rykks­kampen: – Vi er skuffet

 6. Seks kansel­lerte flyv­ninger fra Sola søn­dag