LO-sekretariatet forstår seg på norsk olje og gass’ betydning for Europa og det grønne skiftet

KRONIKK: Europa og verden vil fremdeles trenge norsk olje og gass i mange tiår fremover.

Krigen i Ukraina og Europas kutt i forsyning av olje og gass fra Russland forsterker Europas behov for norsk olje og gass. Petroleumsbransjen og leverandørindustrien må også være sterk for å kunne bidra i utviklingen av det grønne skiftet, argumenterer Per Steinar Stamnes i fagforeningen Industri Energi Equinor Sokkel.

Debattinnlegg

 • Per Steinar Stamnes
  Per Steinar Stamnes
  Leder, Industri Energi Equinor Sokkel
Publisert: Publisert:

Industri Energi Equinor støtter LO-sekretariatets innstillinger – under kapittelet Næringspolitisk uttalelse (side 25), til LO-kongressen fra mandag 30. mai til fredag 3. juni om å avvise forslag som bidrar til usikkerhet om den energisikkerhet Europa og verden trenger.

Det samme gjelder for usikkerheten med en overgang til nullutslipp samfunnet. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må vi sørge for overgangen til nullutslippssamfunnet gjør oss i stand til å skape gode, klimavennlige løsninger. Og at selskapene har økonomi til å investere i nye løsninger.

Klimaambisjonene

Det er riktig og viktig å få ned utslippene og nå Paris-avtalens klimamål. Vi skal sammen med Equinor bidra til å redusere CO₂-utslippene og nå de mål Norge har forpliktet seg til. Men samtidig må bransjen få tid på å omstille seg til en grønn industri for å opprettholde og skape nye arbeidsplasser. Derfor har vi i Equinor forpliktet oss til svært ambisiøse klimamål. For å få dette til må vi spille på lag gjennom et godt tre part-samarbeide.

Norsk olje- og gassproduksjon har verdens laveste utslipp i produksjonsfasen. Vi har fokus på gode initiativer som elektrifisering, batteriteknologi, havvind, hydrogen og fangst og lagring av CO₂. Og det er oljeselskapene i Norge som er mest på hugget med disse initiativene og investeringene.

Erstatte russisk gass

De siste månedene har vist til at verden har endret seg mye. Det begynte med en energikrise sist høst, og forverret seg med at Russland gikk til krig mot Ukraina. Det har påvirket flere europeiske land at man ønsker å frigjøre seg fra russisk gass. Allerede nå er den europeiske sårbarheten når det gjelder energi stor. Og den vil vare lenge.

Norge har alltid vist til at vi er en sikker og pålitelig gassleverandør til det europeiske markedet, og den blir enda mer viktig i de neste årene. Derfor er det helt nødvendig å lete etter og finne mer naturgass på norsk sokkel, slik at vi kan være en langsiktig gassleverandør til Europa for å erstatte mye av den energien som kommer fra Russland.

Så lenge verden trenger olje og gass, vil det bli produsert olje og gass. Da er det om å gjøre at produksjonen er så ren og effektiv som mulig. Norge har gode forutsetninger for å produsere med lave utslipp. Samtidig må vi bruke kunnskapen og erfaringen i vår kompetente oljenæring til å utvikle nye energiløsninger, og bidra med alt vi kan i det grønne skiftet.

Fremtidens arbeidsplasser

Vi skal ikke bare løse klimakrisen, men også skape nye fremtidige arbeidsplasser. Industrien og våre medlemmer er klare, og stolte over å bidra til å løse dette. Vi har verdens beste fagarbeidere som medlemmer. Vi ønsker å skape trygge og langsiktige arbeidsplasser med faste stillinger. Fordi det fortjener våre medlemmer.

Vi trenger denne kompetansen til å bygge nye vindmøller, lage grønn hydrogen, drive med fangst og lagring osv. Men da trenger vi kapasiteten og fagkompetansen og ikke minst at selskapene har økonomi til å utvikle løsningene for bærekraftig industri og bærekraftig klima – på skuldrene av dagens industri.

Prosjektene mot et lavutslippssamfunn er også viktige for leverandørindustriens verdiskaping og sysselsetting. De ser for seg at rundt 60 prosent av deres ansatte i Norge vil jobbe med prosjekter knyttet til elektrifisering i årene fremover. I tillegg kommer ringvirkninger for underleverandører, alt fra kabelleverandører til bedrifter innen bygg og anlegg.

Vi vil arbeide for at bransjen
og Equinor fortsatt skal
utvikle og produsere olje og
gass på en ansvarlig måte.

Bransjens betydning

Bransjens bidrag til å opprettholde et godt velferdssystem er heller ikke noe vi bør glemme. Petoro og Equinor overførte cirka 150 milliarder kroner til statskassa første kvartal i 2022. I de nye anslagene i revidert nasjonalbudsjett er statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslått til 933 milliarder kroner i 2022. Kontantstrømmen består av oljeskatt, inntekter fra statens egen olje- og gassvirksomhet og utbytte fra Equinor.

Vi må heller ikke glemme bransjens bidrag til sysselsetting. Cirka 140.000 arbeider direkte og indirekte mot olje- og gassbransjen.
En nye studie som Kunnskapsparken i Bodø har utført, men som ennå ikke er publisert, viser en sysselsetting på over 60.000 årsverk og en verdiskaping direkte og indirekte ringvirkninger på over 73 milliarder kroner (som omfatter Equinor-opererte felt og anlegg i drift, men ikke leteaktivitet, feltutbygginger og andre operatørers aktivitet, verdien av produsert petroleum er heller ikke med). Dette er formidable tall, og som en også må ta med seg i det totale bildet.

Les også

Hilde Øvrebekk: «Oljå trenger de unge»

Sluttdato blir feil

Det er synd at klimadebatten handler så mye om hvorvidt Norge skal sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon. Debatten må gå dypere og bredere enn dette.

Industri Energi Equinor vil arbeide for at bransjen og Equinor skal fortsatt utvikle og produsere olje og gass på en ansvarlig måte. Til det beste for samfunnet.

Derfor må vi utvikle, og ikke avvikle, olje- og gassproduksjonen.

Les også

 1. MDG-lederen velsigner norsk gass til Europa

 2. Putin svarer på vestlig import­kutt: Vil satse på energi­eksport mot øst

 3. NHO-sjefen tror Putin bidrar til å sette fart på det grønne skiftet i Norge

 4. Miljø­partienes gode olje­plan 2025

Publisert:
 1. Landsorganisasjonen (LO)
 2. Olje og gass
 3. Klimapolitikk
 4. Equinor
 5. Sysselsetting

Mest lest akkurat nå

 1. Sprengningsuhell ved Auglendstunnelen – sørgående felt vil være stengt hele natta

 2. I pausen på basketballkampen kom ideen. Nå kan mobiltelefonen bli hjertestarter

 3. Fra i dag blir det ny nettleie. Slik kan du påvirke strømregningen

 4. 19 kunstnere mister arbeidsplassene sine i Stavanger sentrum

 5. – Før var Randaberg et lite bondesamfunn, nå er vi en moderne og urban landsby

 6. De kjøpte hytta som ingen ville ha – på Bryne