Nye angrep på Stavangers unike kulturminne Gamle Stavanger

DEBATT: Forslaget om å rasere terrassehagene og bygging av to store blokker er så horribelt at det blir meningsløst å kommentere detaljer i det arkitektoniske grepet.

Dette er ikke tilpasning til byens egenart og bygningsmiljø. Det er rasering av et unikt kulturminne, mener Ketil Thu. (Illustrasjon: Arkitektkontoret Stav AS)
  • Ketil Thu
    Ketil Thu
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nå ser vi enda en gang at kortsiktige økonomiske interesser truer med å ta jafs av kulturminnet, lukke det hele inne med to nye boligblokker presset inn mellom Nedre Strandgate og bebyggelsen fra 1800-tallet i Øvre Strandgate. De aktuelle tomtene er så små, at de gjenværende terrassehagene må ofres.

Historisk korrekt

Terrassehagene er en viktig del av kulturminnet. De forteller på en direkte måte hvordan beboerne levde med små hageparseller, små håndverksbedrifter i kjelleretasjene eller sjøhusene og fabrikkene mot Vågen, åpne byrom og handelsvirksomhet. De store hermetikkfabrikkene på Strandkaien gir i dag en historisk korrekt og bastant innramming av det gamle Stavanger slik det fungerte på 1800-tallet.

Heller ikke denne gang klarer arkitektene å forme ny bygningsmasse i et språk som bygger opp om kulturminnet.

De topografiske forholdene, summen av alle objektene, og beboernes historiske tilpasninger og løsninger gir miljøet stor verdi. Sammenhengen mellom elementene er viktig for å forstå de enkelte delene.

Egenart

I lansering av Riksantikvarens nye bystrategi sies det: «Mange norske byer bærer med seg flere hundre år med historie, som kan leses i gatestrukturer, bygninger og bygningsmiljøer. Riksantikvarens bystrategi peker på at kulturminner og kulturmiljøer gir byene egenart, og at denne egenarten ikke må ødelegges når byene skal fortettes og utvikles.»

Nå skjer det motsatte i Gamle Stavanger, igjen!
Bate og SV Betong, ved arkitektkontoret Stav AS, foreslår ny bebyggelse på de to siste åpne tomtene, nr. 40 og 44 i Nedre Strandgate. Heller ikke denne gang klarer arkitektene å forme ny bygningsmasse i et språk som bygger opp om kulturminnet. Byggene forholder seg dårlig både til fabrikkbygningene på østsiden av Nedre Strandgate, og i særdeles til småhusbebyggelsen i skråningen mot vest.

I Riksantikvarens bystrategien kommenterer Vidar Helgesen: «Nye bygg og tilbygg må tilpasses kulturminnene, og ikke skjemme dem. For å redusere utslippene av klimagasser, er det nødvendig å bygge tettere i byene, men dette må gjøres på en måte som bevarer de kulturhistoriske verdiene. Byene må beholde sine særpreg...»

Reguleringsplanen tillater rasering av de fleste terrassehagene. Dette er en katastrofe for kulturmiljøet.

Nylig gjennomførte grunnundersøkelser viser dårlig byggegrunn.

To nye boligblokker vil invadere boligene mellom Lendeparken og Hedeens plass. Siktlinjer fra Øvre Strandgt. mot de bevaringsverdige fabrikkbygningene og Vågen og Skagenkaien blokkeres.

Les også

Nei til monsterblokk i Gamle Stavanger

Søkes om dispensasjon

Forslaget om å rasere terrassehagene og bygging av to store blokker er så horribelt at det blir meningsløst å kommentere detaljer i det arkitektoniske grepet. Jeg konstaterer, uten å bli forundret, at det søkes dispensasjon fra flere vilkår. Dette gjør søknaden bare frekkere. Nylig gjennomførte grunnundersøkelser viser dårlig byggegrunn.

Det kreves særskilte forsikringer før grunnarbeider kan gjennomføres. De som bor i bydelen, skjelver med tanken på at nabohuset i skråningen over skal komme seilende, slik vi så i Ålesund for noen år tilbake. Vi har ikke råd til å miste verken beboere eller kulturminner.

Reguleringsplanen må endres!

Kulturminnet Gamle Stavanger vil bli rikere, mer tiltrekkende for innbyggere og besøkende om vi ruster opp terrassehagene. Dette vil være fremtidsrettet og moralsk god måte å ta vare på byens vakre, viktige og intime uterom.

Ja til bevaring

Politiske myndigheter må si ja til bevaring av kulturmiljøet Gamle Stavanger, rydde opp i terrassehagene og fjerne trusler en gang for alltid. Reguleringsplanen må endres!

«Se på Bergen, Stavanger, Ålesund (….). Hver by har sine kvaliteter og sin særegne stil. Det er disse særegenhetene som gjør byene attraktive, og som gir dem et konkurransefortrinn, sier riksantikvar Jørn Holme.»

Publisert: