Fordommer må vike for fakta i surrogatidebatten

DEBATT: Tiden er overmoden for å tillate altruistisk, ikke-kommersiell, surrogati i Norge.

«Det er ingen menneskerrett å få barn, men et samfunn kan heller ikke forby alt som ikke er en menneskerett», skriver Anders Fjelland Bentsen.

Debattinnlegg

 • Anders Fjelland Bentsen
  Anders Fjelland Bentsen
  2. nestleder, Stavanger Arbeiderparti
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Olaus Trygve Bjuland fra KrF maner i Aftenbladet onsdag 15. februar til kamp mot alle former for surrogati. Hans generaliserende holdning til surrogati som menneskelig utnytting, tjener verken surrogatibarn eller surrogatmødre. Tiden er overmoden for å tillate altruistisk, ikke-kommersiell, surrogati i Norge.

Det burde være unødvendig for foreldre å måtte rettferdiggjøre sine barns eksistens.

Få orker å stå fram

Surrogati har i flere tiår vært praktisert i utlandet, og anslagsvis tusen norske barn er født ved ulike former for surrogati. Den moralske fordømmelsen foreldre av surrogatibarn opplever, gjør at relativt få orker å stå fram. Det burde også være unødvendig for foreldre å måtte rettferdiggjøre sine barns eksistens. Fordommer må snart vike for fakta i surrogatidebatten.

Bjuland peker på utfordringer knyttet til kommersiell surrogati-virksomhet i fattige land, som blant annet India. Han burde da også gjøre seg kjent med at India, i mangel på et tilstrekkelig regelverk, ikke lenger tillater utenlandske borgere å gjennomføre surrogati i landet. Det er utvilsomt problemstillinger knyttet til det å betale en kvinne for å bære fram et barn, men den etiske konklusjonen på hva som er riktig eller galt, er ikke selvfølgelig. I den virkelighet den indiske surrogatmoren lever, er det ikke gitt at surrogati er et ulykkelig valg. Likefullt deler jeg bekymringen over surrogati i land som ikke har tilstrekkelige regler for å hindre handelsaspektene. Desto større grunn er det til å få på plass slike regler i Norge, ved å åpne for altruistisk surrogati for kvinner som av medisinske årsaker ikke selv kan få barn.

Les også

Et godt hjem er viktigere enn biologisk mor!

Mottar ikke kompensasjon

Ved altruistisk surrogati mottar ikke surrogaten kompensasjon utover dekning av dokumenterbare utgifter ved svangerskap og fødsel. Surrogaten bærer fram et barn som genetisk stammer fra de blivende foreldrene eller i kombinasjon med egg- eller sæddonor. Surrogatene kan være kvinner som ønsker å hjelpe andre som er infertile, for eksempel en søster eller venninne. Land som England, Danmark, Nederland og Canada tillater i dag altruistisk surrogati, og har regler som ivaretar interessene og de juridiske rettighetene til de blivende foreldrene, surrogatmoren og barna.

Kvinnens rett til å bestemme over egen kropp bør også gjelde for surrogatmødre.

Motargumentet mot surrogati er gjerne den helsemessige risiko som en graviditet medfører. Men en slik risiko er ikke per definisjon større ved surrogati enn ved alminnelig graviditet. Og ved utforming av et surrogatiregelverk, kan det for eksempel stilles krav til at en potensiell surrogat må ha gjennomført ukompliserte fødsler av egne barn først. Frykten for at kvinner skal presses inn i surrogati av nære slektninger framstår også som overdrevet. Det er et større etisk dilemma at vi idag tillater nyredonasjon innad i familier der dialyse er et alternativ, men ikke surrogati. Kvinnens rett til å bestemme over egen kropp bør også gjelde for surrogatmødre.

Største ønsket i livet

Det er ingen menneskerrett å få barn, men et samfunn kan heller ikke forby alt som ikke er en menneskerett. For mange barnløse er det å få egne barn det største ønsket i livet. Mulighetene for adopsjon er ofte svært begrenset. Surrogati i utlandet er et valg kun for de mest økonomisk ressursterke. Dagens regelverk medfører i realiteten et klasseskille for barnløse.

Venstre og Fremskrittspartiet har i sine utkast til nye partiprogram åpnet for altruistisk surrogati i Norge. Mitt eget parti, Arbeiderpartiet, bør snu i programprosessen og gjøre det samme. Dersom KrF mener at barnets beste må veie tyngst, bør de revurdere sin ordbruk om barn født i surrogati. Det blir nytt liv til. Det burde også KrF glede seg over.

Les også

 1. LLH: - Straff for surrogati er totalitært

 2. Thailand setter foten ned for surrogati

Publisert:
 1. Surrogati
 2. India
 3. Barnløshet
 4. Kropp
 5. Adopsjon

Mest lest akkurat nå

 1. Drapssiktede kan ha vært siktet lenge uten å vite om det

 2. Du vett, mååååden han seie det på

 3. Kommunens minste skole får ansiktsløft til 130 millioner – og åtte meter høyt blikkfang

 4. Rundt 70 bortesupportere tok turen - så gikk det galt

 5. Kvelden tilhørte Froddien

 6. Mangemillionærer inn på eiersiden i Oilers