• «Nå er tida for å styrke alle tiltak innen psykisk helse og rusfeltet», skriver Karl Olaf Sundfør, Martha Anette Hocking, Arnhild G. Ottesen og Håkon Rian Ueland. Shutterstock

Ryfylke DPS Randaberg må bestå

DEBATT: En nedbygging vil i første rekke ramme alle dem som ikke er i stand til å heve stemmen sin selv.