Ryfylke DPS Randaberg må bestå

DEBATT: En nedbygging vil i første rekke ramme alle dem som ikke er i stand til å heve stemmen sin selv.

«Nå er tida for å styrke alle tiltak innen psykisk helse og rusfeltet», skriver Karl Olaf Sundfør, Martha Anette Hocking, Arnhild G. Ottesen og Håkon Rian Ueland.

Debattinnlegg

 • Karl Olaf Sundfør
  Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO
 • Martha Anette Hocking
  Mental Helse Sørvest
 • Arnhild G. Ottesen
  Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Rogaland
 • Håkon Rian Ueland
  Styreleder, Landsforeningen We Shall Overcome
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Rusmisbrukernes intresseorganisasjon (RIO), Mental Helse Sørvest, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) og Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) ser med stor bekymring at det går mot nedleggelse av Ryfylke DPS Randaberg.

Rammer kommunehelsetjenesten

Dette vil gjøre hverdagen vanskeligere for mange av pasientene. Mange vil ikke få den hjelpen de har behov for. En nedleggelse vil også kunne ramme kommunehelsetjenesten innen psykisk helse og rus i sju kommuner, som har bygd opp et samarbeid med Ryfylke DPS. Grunnen til nedleggelsen er manglende midler til å realisere nytt sykehusbygg for somatiske lidelser. Dette går på bekostning av behandling og oppfølging av personer med psykiske og rusrelaterte lidelser.

Rundskriv fra Helsedirektoratet om nasjonale mål og prioriteringer på helse og omsorgsområdet i 2015: Rusbehandling og psykisk helsevern skal hver for seg ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk, og veksten kommer innen DPS og psykisk helsevern barn og unge.

Utrygghet og brutte relasjoner kan gjøre mange med langvarige sykdomsforløp, enda sykere, og føre til en enda større belastning for familie og nærmeste pårørende.

Budsjettåret 2018: «Å prioritere rus og psykisk helse er et sentralt mål i regjeringens helsepolitikk. Rusfeltet har ikke fått den oppmerksomhet og prioritering som utfordringene på området tilsier. Utfordringene på rusfeltet er omfattende og har over flere år blitt dokumentert. Regjeringen vil derfor fortsette å styrke innsatsen innenfor rus og psykisk helse. Bevilgningene til spesialisthelsetjenesten er økt, helseregionene er instruert om å prioritere tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern høyere enn somatikk.»

Rammes igjen

Dette er ikke tatt hensyn til i prosessen her, brukergruppene er ikke sikret et like godt tilbud etter en nedleggelse av DPS. Blir det nedleggelse, vil det si at over 20-DPS sengeplasser er borte i Helse Stavanger de tre siste årene. Mange av de samme pasientene og pårørende som måtte omstille seg da Ryfylke DPS Strand ble lagt ned, rammes igjen. Utrygghet og brutte relasjoner kan gjøre mange med langvarige sykdomsforløp, enda sykere, og føre til en enda større belastning for familie og nærmeste pårørende.

Vi er svært usikker på om Helse Stavanger og kommunene har et godt nok utbygd apparat for ambulant og poliklinisk behandling og oppfølging som kan erstatte behandlingen og oppfølgingen som gis ved Ryfylke DPS. En slik nedbygging vil i første rekke ramme alle dem som ikke er i stand til å heve stemmen sin. Både brukere og pårørende vil igjen føle seg oversett og sviktet av hjelpeapparatet.

Læringsnettverk

Flere kommuner i Rogaland og noen ansatte i spesialisthelsetjenesten er nå i et læringsnettverk der fokus er såkalt recovery-orienterte tjenester innen psykisk helse og rusfeltet. Dette skal styrke brukers autonomi og sjølråderett, tilbud og tiltak skal iverksettes i samarbeid med bruker, pårørende og lokalmiljøet, samt bruk av likepersoner. Vi mener helsetjenesten trenger denne kunnskapen, samt god ferdighet i å bruke sin fagkompetanse til å komme i posisjon til å skjønne brukers behov.

Når alt rakner, har satt fokus på en av helsetjenestenestens største utfordringer innen psykisk helse og rus; evnen til å komme i posisjon til å hjelpe og bistå mennesker i behov for bistand, på deres premisser. Da trenger vi et mangfold av tilbud. Noen ganger er det helt avgjørende med et opphold på en sengepost. Et opphold som gjør det mulig å komme vekk fra sitt eget miljø en tid, en mulighet til å finne ro, trygghet, omsorg og struktur, til å kunne samle seg om samarbeid, samhandling, støtte og veiledning for å mestre livet.

Vil svekke tilbudet

Nå er ikke tida inne for å legge ned sengeposter og svekke de lokale DPS-ene. Nå er tida for å styrke alle tiltak innen psykisk helse og rusfeltet. Vi mener en nedleggelse av Ryfylke DPS Randaberg vil svekke tilbudet!

Publisert:
 1. Debatt
 2. Helse Stavanger
 3. Rusbehandling
 4. Psykisk helsevern

Mest lest akkurat nå

 1. Åpning av Byhaugtunnelen utsatt igjen

 2. Utdrikkingslag skremte livredde restaurantgjester - siktet for grove trusler

 3. HRS: Båt skal ha kjørt på land i stor fart

 4. Storm av henvendelser etter streik

 5. Erling Braut Haaland har sendt Gabriel og kona opp og ned trappene i lang tid

 6. Har fått tilbud av Viking: Kan bli hard kamp fra andre eliteklubber