Nå må plikt til intensiv opplæring bli prioritert

DEBATT: Det er alt for store variasjoner på skolene i Sandnes, det er manglende planer på tidlig innsats, og det er fortsatt en «vente og se»-holdning.

«Sandnes Høyre forventer nå at Sandnes kommune og den politiske ledelsen følger opp arbeidet med tidlig innsats i skolen», skriver Guttorm Stangeland.

Debattinnlegg

 • Guttorm Stangeland
  Leder, Sandnes Høyre
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Høyre har vært krystallklare på at skolen har en plikt til å tilpasse og variere undervisningen for å sikre at alle barn lærer å lese, skrive og regne. Derfor har Høyre i regjering innført en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til de elevene som slet med lesing, skriving og regning de første årene.

«Vente og se»-holdning hjelper lite

Forskning viser også at det har større effekt å sette inn ressurser tidlig enn sent. Det hjelper med andre ord lite med en «vente og se»-holdning. Derfor trenger vi tidlig innsats – vi trenger å bygge et lag rundt elevene – og vi trenger politikere som prioriterer det viktigste i skolen først.

Vi må gjøre alt vi kan for å unngå at barn faller fra tidlig i skoleløpet.

I Stortingsmelding «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap» står det følgende:

«Det er en utfordring at ikke alle barn og unge får den hjelpen de trenger tidlig nok. Vi vet at en god start i barnehagen og mestring av grunnleggende ferdigheter har stor betydning for å gjennomføre videregående opplæring. Regjeringen har som mål at innen 2030 skal 90 prosent av elevene som begynner i videregående opplæring, fullføre og bestå.»

Nedslående konklusjon

I februar 2020 behandlet kommunestyret i Sandnes «Forvaltningsrevisjonsrapporten - Tidlig innsats». Formålet med rapporten har vært å vurdere Sandnes kommunes arbeid med tidlig innsats overfor barn i barnehagen og de fire første skoleårene. En av hovedkonklusjonene i rapporten er nedslående: «Gjennomgangen vår har avdekket at det varierer i hvilken grad skolene setter i gang intensiv opplæring for elever som henger etter faglig. Intensiv opplæring synes ikke å være satt inn i et godt system enda». Videre fremkommer det i revisjonsrapporten følgende vurdering: «... det grunn til å stille spørsmål om skolene venter for lenge før enn setter inn tiltak overfor elever med utfordringer.»

Sandnes Høyre har gjentatte ganger påpekt viktigheten av et systematisk arbeid rundt tidlig innsats. Opplæringsloven er klinkende klar: «På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørge for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd.».

Den politiske ledelse i Sandnes gjennom flere år har ikke evnet å følge opp. Hvor er de politiske ambisjonene for skolen?

Det er alt for store variasjoner på skolene, det er manglende planer på tidlig innsats, og det er fortsatt en «vente og se»-holdning. Dette er også konklusjonene i Forvaltningsrevisjonsrapporten.

Sandnes Høyre forventer nå at Sandnes kommune og den politiske ledelsen følger opp arbeidet med tidlig innsats i skolen. I tillegg vil Sandnes Høyre også presse på for å utvide bestemmelsen om intensiv opplæring til flere trinn enn 1.-4. i lesing, skriving og regning.

Krever politisk vilje

Vi må gjøre alt vi kan for å unngå at barn faller fra tidlig i skoleløpet. Vi må også nå jobbe for at vi kan nå målet om at minst 90 prosent av elevene som begynner i videregående opplæring skal fullføre og bestå. Dette krever politisk vilje og handlekraft.

Les også

 1. PISA: Norske 15-åringer presterer svakere i lesing og naturfag

 2. Barn født tidlig på året gjør det bedre på skolen

 3. Slik skal Erna Solberg få 5000 flere til å fullføre videregående – hvert år

Publisert:
 1. Debatt
 2. Skole og utdanning
 3. Sandnes
 4. Sandnes kommune
 5. Undervisning

Mest lest akkurat nå

 1. – Vi trenger ikke noe ekstra fra kommunen. Vi vil bare beholde skolen vår

 2. Inger-Tone var 33 år da hun fant ut at foreldrene hentet henne i Sør-Korea uten lov

 3. Full krangel om Norges største gondol til 500 millioner. Bak står Spotify-investorer.

 4. Hildeborg (38) turte bare å løfte et kosteskaft. Nå klarer hun 222,5 kilo

 5. Trafikkulykke i Sirdal

 6. Laveste smittetall på sju uker på Nord-Jæren