Lytt til rektorene i Stavanger

DEBATT: Utdanningsforbundet i Stavanger mener at politikerne må lytte godt til rektorene og driftsstyrene som sier fra om at budsjettene til skolene ikke strekker til.

Publisert: Publisert:

Flere av driftsstyrene ved skoler i Stavanger har meldt at de ikke kan vedta budsjettet for 2019 fordi det ikke var nok til alle lovpålagte oppgaver», skriver Inger Grødem Haraldsen. Her fra Nylund, som er en av skolene som nekter å skrive under på årets budsjett. Foto: Marie von Krogh

Debattinnlegg

 • Inger G. Haraldsen
  Leder i Utdanningsforbundet Stavanger
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er mer utfordrende å drifte skolene nå enn tidligere, sier rektorer i Stavanger-skolen. Det er mer krevende å kunne oppfylle kravene i opplæringsloven. Politikerne har de siste årene gitt mer penger til skolesektoren enn rådmannen har rådet til. Likevel er det ikke nok, viser det seg. I løpet av de siste ti årene har det blitt færre lærere i Stavangerskolen. Samtidig har det blitt flere elever. (Kilde: GSI, Grunnskolens Informasjonssystem).

Dette er en tiårsperiode der stortingsflertallet har bevilget statlige midler til tidlig innsats i skolen og nå sist til ny minstenorm for lærertetthet. Oppgavene og forventningene i Stavanger-skolen har også økt gjennom at politikerne har vedtatt tydelige kvalitetsplaner for Stavanger-skolen (Eksempel: God-Bedre-Best).

Ekstrabevilgning for 2019

Rett før påske vedtok politikerne i Stavanger formannskap å bevilge 15 millioner kroner til skolesektoren i Stavanger, som en ekstrabevilgning for 2019. Utfordringer knyttet til ny ressurstildelingsmodell for tildeling av pengene til skolene i Stavanger og ny norm for lærertetthet og krav om flere lærere på skolen er bakgrunnen. (Stavanger Aftenblad 13. april).

Les også

Stavanger-rektorer mener skolene må få mer penger fremover, ikke bare i år

Denne rådende oppfatning om hva som danner behovet for ekstrabevilgningen stiller vi oss undrende til. Ressurstildelingsmodellen er kun omfordeling av budsjettet for skolesektoren, og ny norm for lærertetthet er finansiert av staten.

Behov for mer penger

Rektorer i Stavanger har pekt på at de 15 millionene for 2019 er helt nødvendige for å kunne ha mulighet til å oppfylle kravene i opplæringsloven i år. De peker likevel på at det er behov for mer penger også de kommende årene. Loven har mange krav til skolen. Blant disse er spesialundervisning til dem som trenger det, og et innskjerpet krav om at hvert eneste barn har rett til et godt og trygt psykososialt opplæringsmiljø. Loven krever også at det er nok lærere til ordinær undervisning. Det er denne vanlige undervisningen som skal styrkes med ny norm for lærertetthet. Derfor er den også fullt ut finansiert over statsbudsjettet.

Flere av driftsstyrene ved skoler i Stavanger har meldt at de ikke kan vedta budsjettet for 2019 fordi det ikke var nok til alle lovpålagte oppgaver. Foreldrene i denne byen ser nå behovet for økte bevilgninger til skolesektoren. Dette står rektorene, foreldrene og Utdanningsforbundet sammen om.

Tenke mer framtidsrettet

Utdanningsforbundet i Stavanger mener at politikerne må lytte godt til rektorene og driftsstyrene som sier fra om at budsjettene til skolene ikke strekker til og er bekymret for at svekket økonomi vil påvirke kvaliteten på opplæringen. Vi vil videre utfordre politikerne til å tenke enda mer offensivt og framtidsrettet når de skal balansere behovene fra de store utgiftssektorene i kommunen. Vi gir honnør til rektorer og driftsstyrer som sier fra om en vanskelig økonomisk situasjon, og vi er glad for at Stavanger har en ytringskultur fra rådmannen og ned til den enkelte virksomhet, der det er plass til å dele både suksesshistorier og utfordringsbilder. Vi har store forventninger til at budsjettene for skolesektoren i Nye Stavanger for de kommende årene viser at skolene prioriteres.

Publisert:

Les også

 1. Ressurser – nå må vi lytte til skolene!

 2. Nylund skole nektar å skrive under på årets budsjett. Dei vil ikkje be rektor bryte lova

 3. Nylund skole nektar å skrive under på årets budsjett. Dei vil ikkje be rektor bryte lova

 4. Aftenbladet mener: Prioriter penger til skolene

 5. Rektorar i ungdomsskulen roper varsku om store underskot

Mest lest akkurat nå

 1. Høiland fikk tøff beskjed av Berntsen

 2. – De første 15 minuttene med 10 mann har gått greit for Sandnes Ulf. Fortsatt 18 minutt pluss tillegg igjen

 3. Dei tek over lokalet til Sjå Inge: – Vil vere ein restaurant/­kafé med trykk på kafé

 4. – Stigende smitte­trend for Sandnes

 5. Beboere slukket kjøkkenbrann i Sandnes

 6. Ryfylke­tunnelen måtte stenge et felt på grunn av tysk sykkel­turist

 1. Debatt
 2. Skolepolitikk
 3. Skole og utdanning
 4. Utdanningsforbundet
 5. Undervisning