Når staten svekker rettssikkerheten

KRONIKK: Jeg har i over 20 år arbeidet utelukkende med personskadeerstatning. Nå opplever jeg i saker mot staten en klart negativ utvikling når det gjelder rettssikkerheten til de skadelidte.

«Under saksbehandlingen er det ikke noen automatikk i at staten alltid fremlegger det som er relevant, f.eks. legeerklæringer, som også kan gå i statens disfavør», skriver advokat Carl Gunnar Sandvold.

Debattinnlegg

 • Carl Gunnar Sandvold
  Carl Gunnar Sandvold
  Advokat
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Rettsikkerhet betyr i denne sammenheng at skadelidte innen rimelig tid skal ha en rimelig anledning til å få saken sin vurdert etter objektive kriterier, både administrativt og i retten.

I forsikringssaker samarbeider advokatene for skadelidte og selskapene om hvilke medisinske spesialister vi skal bruke, og selskapet bekoster utgiftene til lege og advokat. Erklæringene kommer innen rimelig tid, og det er god rettssikkerhet i hele prosessen.

Helt annerledes mot staten

I yrkesskadesaker mot NAV har utviklingen gått fra lokal behandling med faste saksbehandlere, som vi hadde dialog med, til sentral behandling, uten faste saksbehandlere og uten dialog. Skadelidte kan foreslå en spesialist som NAV vanligvis vil følge, men NAV opplyser ikke om denne muligheten, og NAV bestemmer som regel hvem som skal uttale seg. NAV dekker utgiftene til legen, som foretar en klinisk undersøkelse av skadelidte, men dekker ikke utgiftene til advokat. Det kan ta mange år fra vedtak i NAV via klageinstans til avgjørelse i Trygderetten.

I saker om feilbehandling mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE), bruker NPE alltid sine faste spesialister, som ikke undersøker skadelidte. NPE dekker utgiften til legen, men ikke til advokat før ansvar er erkjent. Behandlingstiden i NPE kan fort bli et par år, og inntil tre år til i klageinstansen, til sammen inntil fem år.

Felles for disse tre saksområdene er at de gjelder personskade, hvor skadelidte som følge av skaden vanligvis har fått sterkt reduserte inntekter og økte utgifter, i tillegg til en fysisk og/eller psykisk skade. Det er ingen grunn til at rettssikkerheten skal være så forskjellig. Staten er både lovgiver og motpart, og har bukten og begge endene. Staten sparer mye på få saksbehandlere, manglende dekning av advokatutgifter, leger med nær tilknytning til staten og på grundigheten av deres arbeid.

NPE dekker advokatutgifter i utmålingsfasen, men det er statens satser som gjeldet, såkalt benefisert. Satsen er langt under halvparten av vanlig timesats, og advokaten kan ikke kreve differansen fra skadelidte. For meg er det uetisk at staten kan bestemme hvilken betaling skadelidtes advokat skal ha, når staten har et rettslig erstatningsansvar for feilbehandling i helsevesenet. Dermed blir det vanskelig for skadelidte å få en advokat som er spesialist i personskade. Ingen av de store advokatfirmaene i Norge spesialiserer seg på faget. Statens egne advokater har langt høyere timesats enn benefisert.

Lav timesats gir staten en dobbeltgevinst. Utgiftene per time blir langt under halvparten av det som er vanlig, og erstatningen til skadelidte blir lavere når advokaten ikke er spesialisert.

Svekket område i jussen

Advokatselskapet Projure i Stavanger har alltid satset på personskade. I 2017 var vi fire som utelukkende arbeidet med alle former for skade eller sykdom som kan gi grunnlag for et krav mot stat og/eller forsikring. Det er svært få firmaer som har vært så spesialisert som oss i Norge, om noen.

Vi hadde god tilgang på saker, men det viste seg at en stor del av sakene gikk etter benefisert sats. I tillegg ble antallet timer i mange saker redusert av staten etter tilfeldig skjønn. Dermed ble snittet lavere enn benefisert sats. Vi ser innstramming også i domstolene, hvor saker må utsettes fordi de mangler dommere. Vi måtte tidligere reise fra Stavanger til Gulating lagmannsrett i Bergen fordi staten ikke hadde avsatt nok penger. Alt dette går på økonomi fremfor rettsikkerhet.

Med de omkostninger det innebærer å drive et stort advokatkontor bestemte Projure seg for ikke lenger å satse som før på personskade, og antallet advokater på fagfeltet ble gradvis redusert. Jeg har derfor sluttet i Projure, og jeg begynte 1. mars 2019 hos Stavangeradvokatene. Jeg kommer fortsatt til bare å arbeide med personskader, ettersom jeg i mindre grad arbeider på statens satser. Projure avvikler faget helt, mens jeg hos Stavangeradvokatene vil komme i et miljø hvor det er flere bistandsadvokater. En del av jobben går ut på å formulere krav om personskadeerstatning.

Som Davids kamp mot Goliat

Enkelte tror kanskje at staten er objektiv i saksbehandlingen, mens forsikringsselskapene er subjektive. For oss er alle motparter. Staten bruker store ressurser på å bestride de skadelidtes krav. Under saksbehandlingen er det ikke noen automatikk i at staten alltid fremlegger det som er relevant, f.eks. legeerklæringer, som også kan gå i statens disfavør.

På denne bakgrunn er statens advokater ikke objektive. Skadelidte har da behov for en advokat som taler den skadelidtes sak i Davids kamp mot Goliat.

Flere års saksbehandling er en fallitterklæring når det gjelder rettssikkerhet. Staten har et særskilt ansvar for å ivareta rettssikkerheten til de svake som har fått en personskade som kan gi grunnlag for ytelser. Det er der og da hjelpen trengs mest, ikke mange år senere.

I valget mellom rettssikkerhet og god økonomi for staten, har staten ansvaret for den klart negative utviklingen for de skadelidte. Dette må snus, og staten må sikre at de skadelidte innen rimelig tid får en betryggende bistand fra leger og advokater.

Les også

 1. – Politikarar, mektige byråkratar og dommarar har alle vore blinde og døve.

 2. Leder: «Uskyldig til det motsatte er bevist?»

 3. Ny vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse

 4. NAV-ofre kan få penger tilbake i neste uke

 5. Nav-alarmen nådde Erna Solberg først 19. oktober

Publisert:
 1. Pasientskadeerstatning
 2. Rettssikkerhet
 3. Nav

Mest lest akkurat nå

 1. Slik så det ut ved Vålandstårnet i kveld

 2. Nyfødt valp funnet på lekeplass i Stavanger

 3. Stor test av 15 brød: To får toppkarakter

 4. Rives hele lavblokken, må nybygget bli en nøyaktig kopi

 5. For 15 år siden herjet Peter Ijeh da et desperat Viking «fikk» 3 poeng av Brann. Nå er det bergenserne som er i nød.

 6. Stavanger-restaurant i minus for sjuende år på rad