• «Vi synger for å bli medmennesker. Trygge, selvstendige og åpne mennesker som ønsker å finne sammen i både dissonans og harmoni. Sånt bli det samfunn av», skriver dekan Morten Schelderup Wensberg. NTB scanpix

La barna synge på skolen!

DEBATT: Sang er grunnleggende viktig for mennesker og for samfunn. Da må vi også gi sangen plass i skolen. Vi synger for å bli gode medmennesker, ikke for å bli sangere.