Krav til yrkeserfaring for politikere?

DEBATT: Burde det være et krav til yrkeserfaring for å få verv og posisjoner i politikken?

– «Broileren» i politikken vet veldig godt hvordan han tror ting fungerer, men han har bare tanker og ideer om dette, ingen egne erfaringer. Det er først og fremst usunt for dem det gjelder, men for politikken er dette i ferd å bli et problem, skriver Christian Wedler.
  • Christian Wedler
    Christian Wedler
    Gruppeleder, Stavanger Frp
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Alle kan stille til valg som politiker. Brenner du for å utgjøre en forskjell, å gjøre livene bedre for folk rundt deg, så oppfordrer jeg alle til å melde seg inn i et parti. Også de som er åpenbart uenig med meg politisk. Settes du på en liste, og får du nok stemmer, så kommer du inn i bystyret.

Det er demokrati og er fantastisk. I lokalpolitikken så blir samtlige saker lagt frem på en slik måte at enhver som kan lese, er godt kvalifisert til å ta vervet som folkevalgt. Både de med mye skole og de med lite skole – klarer den jobben helt fint.

Jeg ser ofte innlegg og utspill, både lokalt og nasjonalt, som er forholdsvis fjernt fra vanlige folks problemer og utfordringer i hverdagen.

Liten eller ingen yrkeserfaring

Etter noen år som lokalpolitiker har jeg begynt å tenke på noe som jeg har kvidd meg for å ta tak i. For å unngå å gjøre dette bare til en Stavanger-politikk-greie, så kan vi starte med Stortinget. På Stortinget i 2005-2009 var det 24 prosent av representantene som hadde bakgrunn fra interesseorganisasjoner eller politikken. I 2013-2017 var tallet 35 prosent. De fleste av disse med liten og eller ingen yrkeserfaring. Dette er såkalte «broilere». Begrepet betyr egentlig hurtigvoksende kyllinger, beregnet for en forholdsvis kort levetid, og så rett i kjøttproduksjonen. Derimot er det mest kjent for mange som et nedsettende utsagn om politikere med liten erfaring fra det vanlige arbeidslivet.

Gir politikeren en bakgrunn

Om din yrkeserfaring er rørlegger eller økonom, spiller ingen rolle for meg. Mitt poeng er at deltakelse i arbeidslivet gir erfaringer og innsikt i det virkelige liv. Som politiker vedtar man en rekke saker som virker inn på folks vanlige liv. Først og fremst har politikerne for stor makt over innbyggerne i Norge, men det er en annen diskusjon. I denne diskusjonen så gir i alle fall arbeidserfaring innsikt og egne erfaringer i det en skal være med å bestemme over. Erfaringer fra å arbeide med andre i det virkelige liv, erfaringer med hvordan ting virkelig fungerer, både fra private og offentlige arbeidsplasser, gir en person en bakgrunn.

På den andre siden har du personer som går «politiker»-skolen, som hele sitt yrkesliv har holdt seg i partiet og i politikken. «Broileren» vet veldig godt hvordan han tror ting fungerer, men han har bare tanker og ideer om dette, ingen egne erfaringer. Det er først og fremst usunt for dem det gjelder, men for politikken er dette i ferd å bli et problem.

Hva kan de om det virkelige liv?

I Stavanger og rundt omkring i landet ser vi stadig flere som ikke har så mye som ett arbeidsår bak seg i yrkeslivet som blir politikere. Ja, dette er personer som har gått gradene i sitt parti, men kan de noe om det virkelige liv? Politisk er jeg for eksempel fullstendig uenig med MDGs ordførerkandidat Daria Maria Johnsen i nesten alle politiske saker. Derimot har hun aldri gitt meg et inntrykk av at hun ikke forstår den virkeligheten vi lever i, selv om jeg selvsagt er uenig i hennes syn på f.eks. klimakrisen. Eller når vi drøfter spørsmål om barnefattigdom, så forstår alle som deltar i diskusjonen, at hun har erfaringer som hun bygger sitt syn på. Hun har en sosionom-bakgrunn og har yrkeserfaring fra det feltet.

Jeg ser ofte innlegg og utspill, både lokalt og nasjonalt, som er forholdsvis fjernt fra vanlige folks problemer og utfordringer i hverdagen. Dette går på tvers av partiskillelinjer og partipolitikk. Dette er personer som uavhengig av partipolitikk har ideer og tanker om hvordan ting fungerer, men de har ofte ikke rot i virkeligheten.

Svekker demokratiet

Mitt enkle spørsmål er derfor; burde det være et krav til yrkeserfaring for å få verv og posisjoner? Personer som står utenfor yrkeslivet pga. sykdom er selvsagt en annen ting, men personer som har levd livet sitt i en partiboble, og så får ansvaret for et folkevalgt organ, er noe helt annet. Det fins selvsagt eksempler på gode folkevalgte som har liten yrkeserfaring. Likevel hvis vi lar «broilerne» få overta politikken helt, svekker vi demokratiet.

Publisert: