• Stavanger kommune har fratatt arktiektene alt ansvar, skriver Rolf Skjelstad, styremedlem Stavanger Arkitektforening. Fredrik Refvem

Byen og arkitektene

Stavanger kommune må gi sine egne arkitekter stemmer og innflytelse, før vi begynner å snakke om en byarkitekt, en stilling uten formell og reell innflytelse på planer som skal behandles.