Vind eller vann for norsk industri?

DEBATT: Som kjent er det stor skepsis knyttet til den sterkt økende vindkraftutbygging i vår vakre natur. Nesten alt vindkraft som bygges ut, eies av utenlandsk storkapital.

– LO i Nord Rogaland støtter våre kamerater i Tysvær og Kvinesdal som kjemper for å stanse planene om vindkraftutbygging, skriver Steffen Høiland. Her fra Solamøtet der det ble demonstrert mot utbyggingen i Tysvær. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

 • Steffen Høiland
  Leder, LO i Nord Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Nylig ble det kjent at Eramet Norge med sine smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal har inngått en kraftavtale med et stort internasjonalt investeringsfond som heter Green Investment Group som igjen eies av et australsk selskap som heter Maquarie.

Investeringsfondet har kjøpt opp flere vindparker i Norge blant annet to kontroversielle vindparker, som skal levere strøm til Eramet fra Tysvær og Kvinesdal, om de blir bygd ut.

Store naturinngrep

Som kjent er det stor skepsis knyttet til den sterkt økende vindkraftutbygging i vår vakre natur. Nesten alt vindkraft som bygges ut, eies av utenlandsk storkapital. Inntekter og overskudd sluses ut fra norske lokalsamfunn og over til utenlandske investeringsfond og skatteparadis. Våre kommuner og fylker som sitter igjen med store naturinngrep.

Presset på utbygging av stadig mer vindkraft kommer som en konsekvens av planer om økt krafteksport gjennom utenlandskabler til England, Tyskland og nå muligens Skottland. Dersom den siste kabelen, NorthConnect blir gitt konsesjon, har Norge en utvekslingskapasitet på 70 prosent mot kontinentet. Dette vil påvirke vannkraftproduksjonen og igjen kraftprisen. Dette setter norsk industri i fare med potensielt mye høyere kraftpris enn det vi har i dag.

Rammevilkåra for smelteverksindustrien er like nå som for 100 år siden. Det er billig kraft som er vårt største konkurransefortrinn. Norge har som nevnt, overskudd av kraft, og vi har sikret oss eierskapet der 90 prosent av vannkrafta er eid av det offentlige. Vi kan hente ut like mye effekt som alt planlagt vindkraft på land dersom vi moderniserer vår vannkraftproduksjon. For ikke å snakke om de ressurser som kunne utnyttes ved økt utbygging av vannkraft. I dag har vindkraft store skattemessige fordeler fremfor vannkraft. Dette må endres.

LO i Nord Rogaland støtter våre kamerater i Tysvær og Kvinesdal kommune som kjemper for å stanse planene om vindkraftutbygging. Vi kjemper for trygge rammevilkår for norsk industri.

Bidra til lokal verdiskapning

Vi krever at billig, fornybar vannkraft brukes som en innsatsfaktor og konkurransefortrinn for industrien. Samtidig skal våre naturressurser bidra til lokal verdiskapning. LO i Nord-Rogaland finner det derfor beklagelig, at norsk industri inngår avtaler som legitimerer vindbaronene, og tilhørende naturødeleggelser.

Publisert:

Vindkraft

 1. Plutseleg var alle mot vindkraft. Kva skjedde?

 2. – Bjerkreim burde sendt nabo­varsel

 3. De kjøpte hytte i Sir­dal for still­heten. Nå frykter de konstant lyd fra vind­turbiner

 4. Vindkraft-gigant vil doble vind-inntektene til berørte kommuner

 5. Motvind anker Vardafjell-kjennelsen

 6. – Hva er problemet med vindkraft?

 1. Vindkraft
 2. Debatt
 3. Vindkraft
 4. Vannkraft