Vi trenger et livssynsåpent samfunn

VALG 2019: KrF vektlegger det livssynsåpne samfunnet og kjemper for trosfrihet for alle.

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

  • Solveig Ege Tengesdal
    Fylkesordførar (KrF)
  • Oddny Helen Turøy
    Fylkesleder og listekandidat KrF

Rogaland er et flerkulturelt samfunn og vi trenger en god religionsdialog. Vi vil løfte fram troen i det offentlige rom som alternativ til et livssynsnøytralt samfunn.

Som KrF-ere vi stolte over gjennomslaget partiet fikk i regjeringserklæringen, hvor det står: «Regjeringen vil føre en helhetlig og aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, som anerkjenner tros- og livssynssamfunnenes rolle og betydning for enkeltmennesker og som samfunnsskapende kraft.»

I Stavanger støtter KrF arbeidet i regi Kirkelig Dialogssenter, hvor prester fra Den norske kirke arbeider sammen med alle religiøse organisasjoner i «Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner» (STL). Her blir aktuelle livssynssaker tatt opp, og en bygger broer mellom ulike livssyn og religioner.

Dette er viktig for å skape større respekt og forståelse for hverandre. Er man trygg på egen tro, er det lettere å forstå andres tro. Dette bidrar til at vi får et livssynsåpent og ikke livssynsnøytralt samfunn.
Religion og livssyn er mer enn en privatsak. Vi trenger et samfunn bygd på verdier. Å legge til rette for tro i det offentlige rom bidrar til at vi uavhengig av tro, stimulerer til at vi i et interkulturelt og multireligiøst Rogaland, kan bli kjent og trygge på hverandre.

Vil du ha et samfunn som er livsynsåpent og som har plass for tro i det offentlige rom, da må du stemme KrF 9. september.

Publisert: