Vi trenger et livssynsåpent samfunn

VALG 2019: KrF vektlegger det livssynsåpne samfunnet og kjemper for trosfrihet for alle.

  • Solveig Ege Tengesdal
    Fylkesordførar (KrF)
  • Oddny Helen Turøy
    Fylkesleder i Rogaland KrF
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rogaland er et flerkulturelt samfunn og vi trenger en god religionsdialog. Vi vil løfte fram troen i det offentlige rom som alternativ til et livssynsnøytralt samfunn.

Som KrF-ere vi stolte over gjennomslaget partiet fikk i regjeringserklæringen, hvor det står: «Regjeringen vil føre en helhetlig og aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, som anerkjenner tros- og livssynssamfunnenes rolle og betydning for enkeltmennesker og som samfunnsskapende kraft.»

I Stavanger støtter KrF arbeidet i regi Kirkelig Dialogssenter, hvor prester fra Den norske kirke arbeider sammen med alle religiøse organisasjoner i «Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner» (STL). Her blir aktuelle livssynssaker tatt opp, og en bygger broer mellom ulike livssyn og religioner.

Dette er viktig for å skape større respekt og forståelse for hverandre. Er man trygg på egen tro, er det lettere å forstå andres tro. Dette bidrar til at vi får et livssynsåpent og ikke livssynsnøytralt samfunn.
Religion og livssyn er mer enn en privatsak. Vi trenger et samfunn bygd på verdier. Å legge til rette for tro i det offentlige rom bidrar til at vi uavhengig av tro, stimulerer til at vi i et interkulturelt og multireligiøst Rogaland, kan bli kjent og trygge på hverandre.

Vil du ha et samfunn som er livsynsåpent og som har plass for tro i det offentlige rom, da må du stemme KrF 9. september.

Publisert: