• – Bergen, Trondheim og Hamburg er byer med ambisiøse klimamål. De opplever ikke fraflytting og skattesvikt. Tvert imot, klimasatsingen inspirerer og blir verdsatt av både innbyggere og næringsliv, skriver Daria Maria Johnsen, Torfinn Ingeborgrud og Håkon Fossmark. Jon Ingemundsen

En grønn by er en god by

DEBATT: Mens Ingebjørg S. Folgerø ser begrensningene i god klimapolitikk i Stavanger, ser MDG mulighetene.