• «Auka status kjem gjennom lengre utdanning og høgare lønn – og tid til å gjennomføre ei kvalitativ, faglig og god saksbehandling», skriv Else Karin Bukkøy. Shutterstock/illustrasjonsbilde

Barnevern har lav politisk status

DEBATT: Gjennom eit langt yrkesliv er erfaringa mi at det er store manglar i barnevernet. Desse kan oftast tilbakeførast til mangel på tid i kvar enkelt sak.