• – Ap’s oppgjør med den breie samarbeidslinja, var helt nødvendig og skapte en «ny» dimensjon i Stavanger-politikken. Derfor er det godt at Hernes, bildet, allerede har fått «nei i neven» fra Ap. Jarle Aasland

Hernes og den motsetningsløse politikken

DEBATT: Det er påfallende hvor angstbitersk sentrale flertallspolitikere blir i møte med motargumenter og alternative forslag.