• – Det må bli mer attraktivt for yngre leger å gå inn i fastlegeyrket, skriver Marit Hermansen. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Nå må vi redde fastlegeordningen

DEBATT: Fastlegeordningen er under stort press. Fastlegene jobber nå nesten 60 timer i snitt i uken.