• «Når myndighetene skal vurdere hvor mange vindkraftanlegg som skal bygges og hvor de skal plasseres, er det nødvendig å legge mye større vekt på natur- og friluftslivsverdier enn det som gjøres i dag», skriver DNT-leder Per Hanasand. NTB Scanpix
    Galleri

Utbyggingen av vindkraft: Skjebnetid for norsk natur nå

NATURVERN: På veien mot et mer bærekraftig samfunn må vi ta vare på våre mest verdifulle natur- og friluftslivsområder. Vi har et felles ansvar for å lete etter effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur.