• – Dessverre er det mange som avviser en tannhelsereform med at det blir for dyrt. De som mener det, kan ikke ha regnet på de psykiske og fysiske lidelser som dårlig munn- og tannhelse fører til av sosial isolasjon, undernæring og sykdommer, skriver Svenn Manum. Illustrasjonsbilde: Shutterstock

Vi må få egenandelsordning for tannhelse

DEBATT: Tiden er moden for at munn- og tannhelse blir en del av det offentlige helsetilbudet. Tannhelsetjenester er oftest meget dyre, og det blir feil at det største sosiale gapet i Norge skal være i munnen.