• I nedgangsperioder risikerer selskapene i oljebransjen å miste viktig kompetanse. Mer praksis i utdanningene kan være ett av flere nødvendige tiltak. NTB Scanpix (illustrasjonsbilde)
    Galleri

Vi trenger nye tiltak for å bevare og utvikle kompetanse i en syklisk bransje

KRONIKK: Olje og gass-næringen er en syklisk virksomhet. Den siste nedturen har vist at vi mangler gode svar på hvordan næringen mer permanent kan takle kompetanseutfordringene det medfører.