Vi trenger nye tiltak for å bevare og utvikle kompetanse i en syklisk bransje

I nedgangsperioder risikerer selskapene i oljebransjen å miste viktig kompetanse. Mer praksis i utdanningene kan være ett av flere nødvendige tiltak.

KRONIKK: Olje og gass-næringen er en syklisk virksomhet. Den siste nedturen har vist at vi mangler gode svar på hvordan næringen mer permanent kan takle kompetanseutfordringene det medfører.

Debattinnlegg

 • Jeanett Berg
  Master i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger
 • Nicole Marie Carlsen
  Master i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

De siste årene har vi, i takt med omstillingsutfordringene i næringen, sett en dramatisk reduksjon i søkertallene til petroleumsrettede studier. Nedbemanning og omstilling har også ført til at interessen for å jobbe i oljebransjen framover har blitt redusert. Dette har medført en rekke bekymringsverdige konsekvenser for virksomheter i næringen.

Det vil raskt oppstå et kompetansegap innenfor flere av bransjens kjerneområder; noen vil være kritiske for videre drift. Flere bedrifter i næringen stiller nå spørsmål om hva som kan gjøres for å få opp interessen igjen blant studenter. Talsaktører for næringen har sett dette, men det ble lenge med uforpliktende ord og en situasjon der bedriftene satt og så på hverandre mens kortsiktige nedbemanninger og sparetiltak var det viktigste.

Equinors internship-program

Equinor (Statoil), det selskapet som selv hadde bidratt til kraftig nedbemanning og overflødiggjort kompetanse i næringen, tok i 2017 initiativ i tett samarbeid med branseorganisasjonen Norsk olje og gass. Som et forsøk på å løse den aktuelle utfordringen opprettet de eget program for 34 kandidater med formål om å gi nyutdannede fra petroleumsstudier relevant arbeidserfaring. Programmet tilbyr nyutdannede et engasjement med en varighet på tolv måneder for å bidra til praksis og dermed også øke sjansen for en jobb i bransjen. Med dette internship-programmet ønsket Equinor å vise samfunnsansvar og samtidig sikre seg og næringen fremtidig arbeidskraft. Men kan det det?

Vi har i vår masteroppgave i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger studert Equinors program ut fra følgende problemstilling:

«Kan subsurface internship-programmet være en bærekraftig løsning på utfordringer i oljebransjen knyttet til andelen nyutdannede som er arbeidsledige og samtidig styrke bransjens attraktivitet?»

Vi har vurdert både individuelle og samfunnsmessige effekter. For de individuelle effektene har vi lagt til grunn teorier om kompetanseutvikling gjennom atferds- og erfaringsbasert læring. For de samfunnsmessige effektene har vi sett nærmere på teorier om bedrifters samfunnsansvar. Sammenlagt har dette bidratt til å svare på om programmet kan være funksjonsdyktig, varig og positivt for fremtiden, altså bærekraftig.

Oppsummert fra samtaler med Equinor er de viktigste målsettingene med subsurface internship-programmet følgende:

 • Gi verdifull «på-jobben» arbeidserfaring til de nyutdannede innen subsurface-disipliner, og gjennom faglig læring og nettverksbygging holde motivasjonen oppe og gjøre deltakerne bedre rustet til å ta relevante jobber.
 • Vise et samfunnsansvar ved å tilby internship-stillinger over en gitt periode for å beholde de nyutdannede i bransjen.
 • Sikre en fornying av arbeidskraft og nye ideer for fremtiden.

Verdifull personlig læring

Resultatene viser at programmet har bidratt med verdifull praksis, læring og erfaring for deltakernes kompetanseutvikling. I intervjuene med deltakerne kom det fram at Equinor tilbyr et miljø der faglig utvikling og innbygde tilbakemeldinger fungerer godt. Enda viktigere synes imidlertid mange deltakere det var å oppleve hvordan arbeidslivet med teamarbeid og utfordrende arbeidsformer fungerte. Følgende sitat er representativt:

«Det jeg har lært mest om i programmet er hvordan ting faktisk fungerer i arbeidslivet. Når man studerer til å bli ingeniør, er man mye på skolebenken, og når man da kommer ut i arbeidslivet, er ikke alltid ting slik som man tror. Denne delen og kunnskapen kan man ikke få på skolen! Man må derfor tilbringe tid i et selskap i en relevant jobb for å forstå hvordan ting faktisk fungerer i virkeligheten.»

Sett i lys av de individuelle effektene og deltakernes forventninger til programmet, kan vi si at Equinors program har levd opp til sitt formål. Deltakerne følte de hadde oppnådd læring og forståelse for hvordan arbeidslivet generelt fungerer, blant annet gjennom det å stå opp tidlig hver dag, bygge nettverk, presentere arbeidet sitt og være ansvarlig for egen læring.

Les også

Oljetopp vil ha moderate lønnsoppgjør for å unngå ny utgiftsgalopp

Les også

Bompenger inn i lønnskampen

Et program for framtiden?

Det er ikke vanskelig å konkludere med at internship-programmet bør leve videre og bli et permanent tiltak for en syklisk næring som det petroleumsbransjen er. Vi oppdaget imidlertid at lovhjemmel for midlertidige ansettelser ikke er godt nok tilpasset og tilrettelagt for at slike program kan være en langsiktig og bærekraftig satsing. Programmet har sånn sett satt denne utfordringen på dagsordenen.

En nærliggende løsning er å legge inn praksisarbeid som en del av utdanningen slik at man får verdifull arbeidserfaring før man uteksamineres. Slik kan internship-program bli en bro mellom næringsliv og utdanning, både innenfor oljebransjen og i andre bransjer.

Da er det lovende er det at Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Universitetet i Stavanger nylig har inngått en forpliktende samarbeidsavtale. En tilsvarende avtale burde vært inngått med Norsk olje og gass. Et slikt forpliktende samarbeid kan gjøre at lignende programmer kan inkorporeres som en del av studieforløpet.

Les også

Norsk sokkel den beste «treningsarena» for framtidens teknologisamfunn

Les også

Nye aktører på norsk sokkel gir oss nye muligheter

Les også

Hilde Øvrebekk Lewis: «Hva om alt plutselig endrer seg?»


Les også: – Sladderen øker og trivselen synker

I 2016 skrev Heidi Undseth og Sygni Losnegård en masteroppgave om nedbemanninger i oljenæringen.

Når bedriftene nedbemanner, opplever ansatte lavere trivsel, mer stress, økt arbeidsmengde og mindre ledelse. Alt er til skade for bedriftens verdiskaping, kommer det fram i en masteroppgave.


Publisert:
 1. Norsk olje og gass
 2. Næringsforeningen i Stavanger-regionen
 3. Omstilling
 4. Arbeidsliv
 5. Equinor

Mest lest akkurat nå

 1. Regjeringen vil skjære gjennom ved koronakrangel på Nord-Jæren

 2. Bil kjørte av veien og havnet i vannet

 3. Køen oppløst etter trafikkuhell på E39

 4. Slik skal kommunene klare å vaksinere alle over 65 før jul

 5. Dansk politi holder fortsatt på nordmannens bil

 6. Slet lenge etter hodeskade – nå har han fått ny kontrakt