• Erlend Kristensen mener at bruk av pisk er gammeldags. Belønning virker bedre i lengden. Det er viktig at vi tar lærdom av feilene i Bymiljøpakken, slik at vi i fremtiden kan gjennomføre effektive klimatiltak og samtidig ha folket med på laget. Pål Christensen

Hva gikk galt med Bymiljøpakken?

DEBATT: Bymiljøpakken er et klima- og miljøtiltak, som et samlet Storting står bak. Men har finansiering av nye veier vært det viktigste ved utformingen av bompengepakken?