• «Polariseringen til Kari Vevatne er i beste fall ødeleggende for en god behandling til pasienter i en vanskelig livssituasjon», skriver Tor Ketil Larsen og Jan Ivar Røssberg. Shutterstock

Unødvendig konflikt om behandling av psykisk syke

DEBATT: Kari Vevatne inviterer til en kunstig polarisering mellom bruk av enten medisiner eller psykososiale tilnærminger. Dette er en unødvendig konflikt.