• Hvorfor skal syklister henvises til omveier og ekstra stigninger, som i Tjensvollkrysset (her) og på Lagårdsveien i Stavanger? Hvorfor heller ikke integrere syklismen i bybildet, som i København? Pål Christensen
    Galleri

Hvor er fokuset på sykkelen som transportmiddel og reelt alternativ til bilen?

KRONIKK: Når vil en integrering av sykkelen bli en realitet i utviklingen av regionens infrastruktur? Og hvorfor skal ikke de yngste sykle sykle til barnehagen og skolen?