• – Tiltakene i statsbudsjettet for 2019 er ikke nok for å nå 2030-målet alene, men vi er på vei, skriver Ola Elvestuen. NTB Scanpix

Klimagassutslippene skal ned

DEBATT: 1,5 gradersrapporten fra FNs klimapanel viser at det haster med å få ned verdens klimagassutslipp. Norge gjør allerede mye, men vi må gjøre enda mer i årene som kommer.