• «Jeg har venner og gode kollegaer i samtlige parti, og ingen av dem jeg kjenner er for et kaldere samfunn», skriver Sissel Knutsen Hegdal. Torstein Lillevik

Hvem er garantisten for «et varmere samfunn»?

DEBATT: Er det slik at det er partier i Norge i dag som er for større forskjeller, høy arbeidsledighet, økt ventetid for behandling for sykdom og lidelser? Nei, selvsagt er det ikke det.