• «Hensikten med å foreslå hydrogenløsningen er å få en mulig alternativ nær nullutslippsløsning for varmesektoren i UK. I dag er det kun full elektrifisering som ligger på bordet som forslag», skriver Steinar Eikaas. Bildet er fra London. Shutterstock (illustrasjonsbilde)

Hydrogen kan være et viktig bidrag

DEBATT: Kjell Traa, Torvald Sande og Ivar Sætre skriver i et debattinnlegg 17. desember at hydrogen er en dårlig løsning på klimaproblemet, og at Equinor sine hydrogeninitiativ avslører mangel på elementære kunnskaper om energi.