• «Når bompengane gjennom Ryfast skal fastsettast, kan eit alternativ vere å innføra ein elbil-andel. Dersom elbilandelen kjem over ein viss prosentandel, så kan bompengeselskapet vurdera lik sats som for konvensjonelle kjøretøy», skriv Alf Henning Heggheim. Pål Christensen

Sp vil ha like satsar for el- og fossilbilar i Ryfast

DEBATT: Stortinget har vedteke at elbilar ikkje skal betala meir enn 50 prosent takst av konvensjonelle bilar. Sp meiner at det likevel berre er eit tidsspørsmål før elbilane også må bidra på lik linje.