• På ME-dagen 12. mai symboliserte over 200 par sko på Domkirkeplassen i Stavanger de mange pasientene som blir liggende. Live Landmark er kritisk til hvordan pasientforeningen og pasienter avviser vitenskapelig dokumentert behandling. Jon Ingemundsen

ME-pasienter fortjener dokumentert behandling

HELSE: En ME-pasient skriver et varmt innlegg for medisinsk behandling av ME, men avviser samtidig den behandlingen som er best dokumentert; kognitiv terapi og gradert trening. Det er problematisk.