• «Vi i Høyre har tro på mangfold. Vi har tro på den enkelte. Gjennom kompetente miljøveiledere som gode rollemodeller ønsker vi å løfte fram minoritetsungdom i troen på seg selv», skriver Hilde Hesby. Jon Ingemundsen

Minoritetsungdommer – stolt som krysskulturell

DEBATT: Stavanger Høyre ønsker å styrke et miljøveiledende arbeid for og med ungdom med minoritetsbakgrunn.