Minoritetsungdommer – stolt som krysskulturell

DEBATT: Stavanger Høyre ønsker å styrke et miljøveiledende arbeid for og med ungdom med minoritetsbakgrunn.

«Vi i Høyre har tro på mangfold. Vi har tro på den enkelte. Gjennom kompetente miljøveiledere som gode rollemodeller ønsker vi å løfte fram minoritetsungdom i troen på seg selv», skriver Hilde Hesby.
  • Hilde Hesby
    Listekandidat for Høyre, Stavanger, skoleleder i ungdomsskolen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger Høyre tror på mangfold, og vi er stolte av at byen vår har innbyggere fra hele verden. Stavanger skal være en åpen havn ut mot verden, noe som er et godt utgangspunkt for en by og en region som ønsker et nivå på forskning, kultur og næringsliv blant de beste i verden. For at Stavanger fortsatt skal utvikle seg positivt som en åpen havn, erkjenner vi i Høyre at vi til tider må sette inn tiltak for å fremme inkludering og integrering.

Utenforskap

Det er for eksempel med bekymring vi ser at gutter med innvandrerbakgrunn oftest faller ut av videregående opplæring (SSB 2015). En følelse av utenforskap kan resultere i enklere rekruttering til radikale eller kriminelle miljøer. Dette må vi forsøke å endre på! I tillegg til å innføre fritidskort for alle barn i Stavanger, ønsker Stavanger Høyre å styrke et miljøveiledende arbeid for og med ungdom med minoritetsbakgrunn.

Stavanger kommune har noe sporadisk satset på å utdanne veiledere til FLEXid programmet. Dette programmet har som mål å styrke minoritetsungdoms egen evne til refleksjon rundt spørsmål om identitet og tilhørighet. Et viktig fokus i kurset er å se muligheter og ressurser rundt det at man er krysskulturell. Samtidig settes det ord på utfordringer rundt valg og dilemmaer knyttet til ungdommens krysskulturelle identitet. Stavanger kommune må videreutvikle denne satsingen på FLEXid programmet. Det er lærdom å hente både fra Sandnes og Larvik.

Trenger gode rollemodeller

All ungdom trenger gode rollemodeller. Stavanger Høyre vil at det kurses flere aktuelle miljøveiledere i FLEXid-programmet. Slike veiledere må være tilknyttet uteseksjonen og jobbe tett med ungdomsskoler og fritidsklubber ute i bydelene. Slik må de opparbeide seg en god oversikt over ungdomsmiljøene i de ulike bydelene. Det er også en klar fordel hvis miljøveilederne selv har kjent på egen krysskulturell identitet.

Vi i Høyre har tro på mangfold. Vi har tro på den enkelte. Gjennom kompetente miljøveiledere som gode rollemodeller ønsker vi å løfte fram minoritetsungdom i troen på seg selv. Gjennom å løfte disse ungdommene løfter vi Stavanger!

Publisert: