• I et stadig mer mangfoldig samfunn er inkludering og fellesskap viktig, og det handler om summen av de mange små øyeblikkene, også for de minste blant oss. Hva har vi av sikker kunnskap om barnehagebarns opplevelse av tilhørighet? Universitetet i Stavanger

Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov

KRONIKK: Hver morgen barnet åpner døren til barnehagen eller skolen og roper «hei!», setter barnet seg selv på spill. Er det noen som kommer til å svare? Er det noen å være sammen med?