• Hvem skal betale når turbiner må skiftes ut? Hvem skal betale når vindparker skal legges ned, når alt skal demonteres og når en skal «føre landskapet tilbake til naturlig tilstand»? Her Høg-Jæren energipark i Hå. Geir Sveen

Vindkraften kan ikke eksistere uten subsidier

KRONIKK: Alle som er strømkunder, betaler den synlige delen av subsidiene over nettleien. Derfor blir nettleien større etter hvert som det bygges ut mer vindkraft. I tillegg er det andre subsidier.