• «Den norske vindressursen er den beste i Europa, og blant de beste i verden. Sammen med den helt unike tilgjengeligheten på regulerbar og fornybar vannkraft, setter dette det norske kraftsystemet i en enestående posisjon til å bidra til vekst i fornybar elektrisitetsproduksjon», skriver Øyvind Isachsen. NTB Scanpix

Vindkraft bidrar til lavere strømpriser på sikt

DEBATT: Norsk vindkraft bidrar til den europeiske omstillingen, og den kutter utslipp.