Eldreombudet er verdt å kjempe for!

DEBATT: Det virker lite gjennomtenkt at regjeringen fjerner Eldreombudet kun halvannet år etter opprettelsen. Samtidig som regjeringen sier at de ønsker et aldersvennlig samfunn, fratar de eldres nyopprettede beste støttespiller og samarbeidspartner.

Regjeringen viser til at de eldre kan få hjelp fra andre funksjoner som for eksempel pasient- og brukerombudet. Det regjeringen må forstå er at du ikke automatisk er en pasient bare fordi du er litt opp i årene.

Debattinnlegg

 • Oddny Helen Turøy
  Fylkesleder Rogaland KrF, Kommunestyrerepresentant Sandnes KrF
Publisert: Publisert:

KrF vil fortsatt kjempe for å beholde Eldreombudet som en viktig stemme og aktiv medspiller for et aldersvennlig samfunn. Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en pressemelding at eldreombudet legges ned for å spare penger. Hva er det Regjeringen tenker på? Det dreier seg om en million kroner i år og fem millioner neste år. I et statsbudsjett på over 1500 milliarder kroner er pengene til eldreombudet så vidt en dråpe i havet.

I Norge bor det mange hundretusener eldre mennesker. Mange av dem er friske og spreke og kommer seg gjennom store deler av alderdommen uten spesiell hjelp fra det offentlige. Når vi også vet at vi vil bli enda flere eldre i framtiden og at vi i enda større grad må ha tenke på forebygging, er dette uklokt. Det er fortsatt mye som må gjøres i Norge for å skape et bedre og mer aldersvennlig samfunn. Våre eldre fortjener en som taler deres sak og fremmer deres rettigheter, og staten bør selv kunne dra god nytte av et godt samarbeid med eldreombudet.

De eldre trenger møteplasser, aktivitetstilbud og veier inn til deltagelse i samfunnet på forskjellige arenaer. Et Eldreombud kan jobbe systematisk for å bedre dette. Våre eldre er mennesker som sitter på viktige ressurser, der mange både fortsatt vil og kan bidra. Regjeringen viser til at de eldre kan få hjelp fra andre funksjoner som for eksempel pasient- og brukerombudet. Det regjeringen må forstå er at du ikke automatisk er en pasient bare fordi du er litt opp i årene.

For mange eldre handler utfordringene i hverdagen om ensomhet, eller man opplever digitalt utenforskap. Det er viktig at vi fortsatt sikrer et ombud som taler våre eldres sak. KrF mener at vi må styrke de eldres rettigheter og plass i samfunnet, ikke svekke dem slik regjeringen nå gjør.

Publisert:
 1. Eldre
 2. Debatt
 3. Eldreomsorg
 4. Eldreombudet
 5. Samfunn

Mest lest akkurat nå

 1. Brann i Langgata i Sandnes - to til sykehus med røykskader

 2. I ett europeisk land er det dyrere å feriere enn i Norge

 3. Bil i autovernet i Sola

 4. – Følelsen er at vi er tilbake på 2019-nivå

 5. Klart for fjerde dose med korona­vaksine i Stavanger

 6. Brann i prosessoranlegg ved oljeraffineriet på Mongstad