Videregående i Rogaland er en skole å være stolt av

KRONIKK: Fullføringstallene går opp, mobbetallene går ned og stadig flere ungdommer får læreplass. Kvalitetsmeldingen 2021 er godt nytt for videregående opplæring i Rogaland.

I 2020 fikk 81,5 prosent av elevene som ønsket det, lærlingplass i Rogaland, som er det høyeste i tallet i landet. Bak dette ligger godt samarbeid mellom flere parter, og at både næringslivet og det offentlige tar ansvar. Her tømrerlærling Kristine Idland Anda på jobb i Veidekke sammen med Jan Eivind Tørnes i februar i år.

Debattinnlegg

 • Marianne Chesak
  Fylkesordfører i Rogaland (Ap)
 • Daniel Bøhn Rayner
  Gruppeleder, Rogaland Ap og nestleder i opplæringsutvalget
Publisert: Publisert:

Vi er heldigvis mange som er enige om at pilene peker riktig vei for de videregående skolene våre. Kvalitetsmeldingen 2021 er et bevis på dette.

Flere fullfører

Neste uke skal fylkestinget diskutere denne årlige statusrapporten, som forteller at ingen andre fylker har like høy fullføringsgrad blant elevene sine som oss.

Hele 83,3 prosent av ungdommene fra 2014-kullet hadde gjennomført opplæringen i løpet av 2020, og stadig færre faller utenfor. På sju år har gjennomføringen i Rogaland faktisk økt fra 75 til 83 prosent. Det utgjør 1900 elever totalt – nok til å fylle 63 klasser, 38 fulle busser eller hele Bryne videregående skole og enda litt til. Helt konkret betyr det en gjennomsnittlig årlig økning på 270 ungdommer som tidligere ikke ville ha fullført og bestått.

Ekstra gledelig er det at fullføringsgraden øker så mye blant dem med lavest grunnskolepoeng. Vi vet at grunnlaget for å lykkes med videregående utdanning blir lagt tidlig, og at forskjellene oppstår allerede i barnehagen.

Blant ungdom med 10–29 grunnskolepoeng var det bare 31,6 prosent i 2007-kullet som fullførte og besto i løpet av fem/seks år. For 2014-kullet har andelen økt til hele 49,3 prosent, og innen studieforberedende utdanningsprogram er framgangen enda større – fra 12,1 prosent gjennomføring for 2007-kullet til 46,2 for 2014-kullet!

Dette viser at det de siste årene har vært en stor kvalitetsforbedring i opplæringen, særlig for elever med lave karakterer fra grunnskolen. Her er det all grunn til å gi en stor honnør til både skoleledere, lærere, øvrige ansatte og elever for den viktige innsatsen de har lagt ned. For hver eneste ungdom som fullfører skoleløpet, blir nemlig utsiktene til et godt voksenliv større, og sjansene for utenforskap mindre. Det kommer både enkeltindividet og samfunnet til gode.

Vi ser svært positivt på den nye regjeringens ambisjoner om å innføre en rett til læreplass.

Lærlingfylket

Mye av æren for at så mange yrkesfagelever fullfører videregående skole i Rogaland skal den høye dekningsgraden av læreplasser ha. I 2020 fikk 81,5 prosent av alle som ønsket det, en læreplass i det offentlige eller i bedrift. Det er best i landet, hvor snittet er 75,6 prosent. Rogaland har også toppet disse statistikkene i flere år.

Resultatene kommer ikke av seg selv, men skyldes hardt og samordnet arbeid mellom blant andre fylkeskommunen, opplæringskontorene, kommunene, LO og NHO. Tallene fra 2020 viser dessuten at både bedrifter og det offentlige Rogaland også i krisetider har tatt det viktige samfunnsansvaret det er å skaffe ungdommene våre læreplasser og utdanne flere fagarbeidere.

Vi har likevel ikke tenkt å gi oss før samtlige elever får læreplassen de ønsker seg, og ser svært positivt på den nye regjeringens ambisjoner om å innføre en rett til læreplass.

Sammen med et tilstrekkelig antall læreplasser, god og målrettet opplæring og økte midler til blant annet ansettelse av flere sosialrådgivere, er selvsagt også bekjempelse av mobbing et viktig tiltak for å hindre frafall. Heldigvis sier Kvalitetsmeldingen både at færre elever opplever mobbing i rogalandsskolen sammenlignet med resten av landet, og at færre mobbes nå enn tidligere. I skoleåret 2019/2020 oppga 3,7 prosent av elevene våre på Vg1 at de ble mobbet, mens tallet var redusert til 2,9 prosent i 2020/2021, mot 3,3 prosent i Norge totalt.

Mobbing en bekymring

Til tross for den positive utviklingen ser vi alvorlig på enhver mobbesak. Når 2,5 prosent av de drøyt 14.000 elevene (alle trinn) i undersøkelsen oppgir at de mobbes på én eller flere måter, betyr det at 352 elever i Rogaland har opplevd mobbing to–tre ganger i måneden eller oftere. Det gir grunn til bekymring.

Vi har altså fortsatt en vei å gå på flere vesentlige områder. Det skulle også bare mangle. Satsingen på nullvisjonen ble vedtatt av et politisk flertall i fylkestinget i 2015, og den har bidratt til å gi viktig og riktig retning på arbeidet som gjøres innen opplæring. Den innebærer at vi stiller krav til oss selv, til skolene og til hverandre, og den har bidratt til at stadig flere elever fullfører videregående skole.

Likevel er det fremdeles noen som faller utenfor. Og fortsatt er det en god del ungdommer som sliter med psykisk uhelse, utenforskap, mobbing, faglige utfordringer eller tung bagasje fra vanskelige barneår.

Det er vår jobb – som politikere og skoleeiere – å gjøre alt som står i vår makt for at enda flere klarer å fullføre skoleløpet sitt. Og det er vår jobb å bidra til at ungdommene våre vokser, trives og modnes både faglig og sosialt på skolen. Det skal vi kjempe for også i fortsettelsen.

Les også

 1. Ingen øremerkede midler til gratis bind og tamponger: – Litt skuffende

 2. Sandnes-elever har suksess med visittkort

 3. Du husker kanskje det mystiske fyrverkeriet på Vålandstårnet? Her er resultatet

 4. Fredrik Bjelland var 13 da han overlevde Utøya. Dødsangsten forsvant ikke før han konverterte til religionen som terroristen hatet aller mest

Publisert:
 1. Videregående skole
 2. Rogaland fylkeskommune
 3. Lærlinger
 4. Mobbing
 5. Ungdom

Mest lest akkurat nå

 1. Fortviler over kommunens nye krav: – Ikke gjennomtenkt

 2. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 3. Travel natt for politiet

 4. Har bodd i Tananger i to måneder. Nå tar mormor med seg Zlata (9) og Demid (3) hjem til Ukraina

 5. Tusenvis gikk i tog – her ser du bildene

 6. Nye SUS: Må vurdere tomtesalg for å håndtere budsjettsprekk