Ingen skam å snu, Equinor

DEBATT: Det er på tide at staten og Equinor vender om og reduserer utslippene.

«I dag vet vi at det er uansvarlig å fortsette leting etter mer olje for så å pumpe store mengder klimagasser ut i atmosfæren», skriver Besteforeldrenes Klimaaksjon.
  • Debatt
Publisert: Publisert:
  • Innlegget er skrevet av Besteforeldrenes Klimaaksjon, Sør-Rogaland: Silvia Kriz, Heidi Leite, Knut J. Espedal og Kirsten Halonen.
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bente M. Bakke fra Besteforeldrenes Klimaaksjons (BKA) landsstyre varsler følgende aksjonærforslag på den kommende generalforsamlingen til Equinor:

  1. Equinor stanser all letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser.
  2. Equinor arbeider for å bli en ledende produsent av fornybar energi.
  3. Equinor trekker seg ut av utenlandsprosjekter.
  4. Equinor legger fram en nedtrappingsplan for produksjon av olje og gass.

Andre klimabevisste aksjonærer har varslet liknende forslag: Om bedre og mer forpliktende klimarapportering og forpliktende mål om utslippsreduksjon, om å flytte investeringer fra petroleumsprosjekter i utlandet til fornybar energiproduksjon m.m.

Utslippskutt og mindre forbruk må til.

Uansvarlig

Det er på tide at staten og Equinor vender om og reduserer utslippene. I dag vet vi at det er uansvarlig å fortsette leting etter mer olje for så å pumpe store mengder klimagasser ut i atmosfæren.

I sitt klimaveikart støtter Equinor Parisavtalen og har ambisjoner om netto null utslipp for all energien de produserer i 2050. Men hvordan kan de da øke produksjonen av olje og gass med 2-3 prosent årlig fram til 2026 og ikke forvente redusert produksjon før etter 2030?

Etter denne planen vil fornybar energi (økning til 12-16 GW i 2035) utgjøre en svært liten del av Equinors investeringer og energiproduksjon. Kanskje setter man sin lit til fangst og lagring av klimagasser fra atmosfæren. Men slik teknologi er ikke klar i stor skala, og det som hittil er planlagt, vil knapt fange 3 prosent av det som Equinor produserer av utslipp.

Naturlige karbonsluk, som regnskog, blir pekt på for å bli klimanøytrale. Ja, det er avgjørende for klimaet å ta vare på natur og restaurere ødelagt natur, men det gir oss ikke rom for å fortsette å brenne mer olje og gass. Utslippskutt og mindre forbruk må til. Vi overbelaster allerede de naturlige mekanismene for å regulere klimagassnivået i atmosfæren.

Styrt nedtrapping

Vi i Besteforeldrenes Klimaaksjon ser ikke noen vei utenom en styrt nedtrapping av petroleumsvirksomheten for å unngå de svære konsekvensene på menneskers helse og velferd som en global oppvarming over 2 grader vil gi.

Er 2021 året da statens representant, som forvalter 67 prosent av aksjene på vegne av det norske folk, vender tommelen opp for forslagene fra Bente M. Bakke?

Publisert: