Vi trenger 6-timersdagen!

DEBATT: Vi har et arbeidsliv som folk kan bli syke av, samtidig som regjeringen bidrar til at livet som syk skal bli så vanskelig som overhodet mulig.

«Vi tror at 6-timersdagen på lang sikt vil redusere antall uføretrygdede og tidlig avgang fra arbeidslivet. 6-timersdagen vil også gi 100 prosent stilling til mange av dem som nå ufrivillig jobber deltid, og dermed få flere ut av lavtlønnsfella», skriver Irene Bergljot Åstein Dahle og Ingrid Baltzersen i Rødt Stavanger
  • Irene Bergljot Åstein Dahle
    Styremedlem i Rødt Stavanger, varamedlem i utvalg for arbeidsliv og lønn
  • Ingrid Baltzersen
    Varamedlem i styret i Rødt Stavanger, varamedlem i utvalg for arbeidsliv og lønn
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når regjeringen kutter i ytelser til arbeidsledige og syke, er det ofte med begrunnelse at det skal lønne seg å jobbe. Det skal være så kjipt å ikke være i arbeid, at arbeidsledige og syke på mirakuløst vis finner seg en jobb eller blir friske. Regjeringens tilnærming bygger på mistillit, en antar at de syke egentlig ikke er syke, og at de arbeidsledige egentlig ikke vil jobbe.

Det har utviklet seg en negativ spiral der lønningene innenfor mange områder går ned og trygdeordningene følger etter. Vi har visst ikke råd til å ta skikkelig vare på de syke og arbeidsledige lenger i Norge. Milliardærene, derimot, får en rørende omsorg fra regjeringen.

Hjerteskjærende AAP-historier

For de av oss som har vært inne på Facebook-siden til AAP-aksjonen (AAP står for arbeidsavklaringspenger), så finner vi der hjerteskjærende historier om syke mennesker som har blitt kastet over på sosialstønad, eller er blitt tvunget til å leve av sin ektefelles inntekt. Regjeringens begrunnelse for innstrammingene er at de som ikke er avklart med hensyn til sykdom eller arbeidsevne innen tre år på AAP, antageligvis ikke er syke, og at de derfor kan begynne å jobbe igjen.

Innstrammingene i støtteordningene til syke og arbeidsledige står i grell kontrast til utviklingen i arbeidslivet. Du skal ha god helse for å fungere 100 prosent i deler av arbeidslivet. Særlig innenfor belastende yrker, ofte såkalte «kvinneyrker», jobber mange deltid fordi de rett og slett ikke orker å jobbe fulltid. Vi hører mange som sier at de kommer hjem fra jobb totalt utslitt. Nye ledelsesformer, som New Public Management, bidrar til økt belastning for mange yrkesgrupper. I tillegg er det det slik at et mer krevende arbeidsliv, der begge foreldrene er i full jobb, for mange nesten ikke lar seg kombinere med ansvar for barn, gamle foreldre eller andre forpliktelser. For aleneforsørgere er situasjonen enda vanskeligere.

Ikke jobber til alle

Bildet som tegner seg, er at vi har et arbeidsliv som folk kan bli syke av, samtidig som regjeringen bidrar til at livet som syk skal bli så vanskelig som overhodet mulig.

Det er et soleklart mål at så mange som mulig skal være i arbeid. De som er i arbeid, er mer fornøyd med livet enn de som står utenfor. Det viser all forskning. I dag er det imidlertid ikke jobber til alle, og digitalisering og rasjonalisering bidrar dessverre til at fremtidsutsiktene heller ikke ser lyse ut.

Vi ønsker oss et arbeidsliv der det er arbeid til alle, og et arbeidsliv som ikke bidrar til sykdom og utbrenthet. Det å være i lønnet arbeid skal ikke være hele livet. De fleste har annet ulønnet arbeid og andre aktiviteter som vi også må ha energi til.

Gode erfaringer

Rødt mener at 6-timersdagen er et skritt for å ta arbeidslivet i riktig retning. Gjennom 6-timersdagen vil vi dele på arbeidet, og det blir arbeid til flere. Forskning på forsøk med overgang til 6-timersdag viser at deltakerne på kort sikt (to år) opplever bedre generell helse, mindre muskel-skjelettproblemer, mindre smerter, mindre trøtthet, bedre stemningsleie, bedre søvnkvalitet og mindre stress. (Se for eksempel Carina Bildt med flere: «Arbetstidsförkortning och hälsa, forsök med seks timmars arbetsdag innom offentlig sektor». Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2007).

Nyere studier bekrefter disse funnene. Vi tror at 6-timersdagen på lang sikt vil redusere antall uføretrygdede og tidlig avgang fra arbeidslivet. 6-timersdagen vil også gi 100 prosent stilling til mange av dem som nå ufrivillig jobber deltid, og dermed få flere ut av lavtlønnsfella.

Vi er glade for at Stavanger kommune nå skal gjennomføre et pilotprosjekt med 6-timersdag.

Publisert: