• «Vi ønsker mer enn en overnattingstur med klassen, det kan vi arrangere når som helst. En leirskole har et pedagogisk opplegg, ungene får en mestringsfølelse som de ikke kan oppnå i klasserommet», skriver Hanne Grude Smeby. Colourbox

«Ja til mer bevilgninger til skolesektoren, og ja til leirskole!»

Det er viktig å bevare leirskoletilbudet, slik at ikke ca. 900 elever i Sandnes hvert år mister muligheten til det de fleste andre barn i grunnskolen i Norge får av erfaring utenfor klasserommet.