Nesten hvert 10. barn i Norge risikerer å havne i fattigdom

Norge er et godt land å vokse opp i. For de fleste. Rogaland ligger best an i Norge, men 6,2 prosent av barna i fylket risikerer å havne i fattigdom.

Noen barn, også i Norge og Rogaland, kan ikke være med på alt de andre i klassen fyker av gårde til etter skolen, eller på SFO.

Debattinnlegg

 • Mari Trommald
  Direktør, Bufdir
 • Bernt G. Apeland
  Generalsekretær i Unicef Norge
Publisert: Publisert:
Mari Trommald er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Bernt G. Apeland er generalsekretær i Unicef Norge.
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Harde fakta viser at ikke alle får nyte av landets velstand. I Rogaland lever rundt 6000 barn med risiko for å havne i fattigdom (søkbar statistikk). Dette utgjør en andel på 6,2 prosent av alle barna i fylket. Dette er den laveste andelen barn som lever i familier med lav inntekt blant norske fylker. Også Stavanger kommune ligger på dette nivået, med sin andel på 6,1 prosent. Det er likevel forskjeller innad i fylket. Enkelte småkommuner i fylket har andeler over landsgjennomsnittet (som er på 9,4 prosent), mens kommuner som Sandnes og Karmøy har andeler på 5,9 og 8,1 prosent.

Over 90.000 barn i Norge lever i dag i fattige familier, og antallet har økt jevnt siden begynnelsen av 2000-tallet.

Barnefattigdom.no

Uansett andel og antall, barnefattigdom er uakseptabelt for barna det gjelder – og den vil bli kostbar for samfunnet på sikt. På den nye nettressursen Barnefattigdom.no ligger et nytt indikatorsett om barnefattigdom basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Siden er et verktøy for kommunene til både å identifisere omfanget av barnefattigdom i egen kommune og fylke, og til å sette inn målrettede tiltak for å nå frem til og hjelpe de barna som trenger det.

Over 90.000 barn i Norge lever i dag i fattige familier, og antallet har økt jevnt siden begynnelsen av 2000-tallet. Vi ser tendenser til at velstandssamfunnet er i ferd med å bli et parallellsamfunn. Barn har rett til likeverdige tjenester uansett hvor de bor i Norge, men Unicef Norges kommuneundersøkelse i fjor høst viste at virkeligheten ikke er slik. Analysen viste til dels store forskjeller i omfang og kvalitet på tjenestene, også mellom kommuner med ganske likt utgangspunkt.

Ungdommen selv sier at det verste med å være fattig er at du ikke kan delta på det andre kan.

Den norske typen fattigdom

Relativ fattigdom defineres internasjonalt ut fra forventningene i samfunnet du lever i. I Norge kommer fattigdommen til uttrykk på en annen måte enn i andre land. Den handler om barn som mangler de godene andre barn tar for gitt. Har du de skoene du trenger, ferietur i vente eller penger til å kjøpe gave når du blir bedt i bursdag? Hvis ikke er sjansen for at du vil oppleve sosial isolasjon betraktelig høyere enn gjennomsnittet. Barn trenger relasjoner med jevnaldrende for å ha et godt liv. Ungdommen selv sier at det verste med å være fattig er at du ikke kan delta på det andre kan.

Stadig flere barn og unge føler seg utenfor som følge av dårlig økonomi. I Unicefs siste levekårsrapport oppga hele 4,5 prosent av norske barn at de opplevde dårlig livskvalitet. Ungdata viser at barn i lavere sosiale lag deltar mindre i organiserte fritidsaktiviteter og bor trangere. Vi ser også en signifikant sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og psykiske helseproblemer hos barn.

 • Les også: NAV skal endrast grunna aukande barnefattigdom

Vond sirkel

Skolegang trekkes ofte fram som nøkkelen til sosial utjevning og mobilitet. Tidlig innsats fra barnehagealder er nødvendig for å unngå at barn blir hengende etter språklig, faglig og sosialt. Hvordan du klarer deg på skolen de første årene påvirker hvordan du gjør det på videregående, og dersom du ikke fullfører utdanningsløpet, er sjansen for at du kommer i jobb mindre. Da står du i fare for å overføre de økonomiske problemene fra din egen barndom til neste generasjon, og familien kommer fort inn i en ond sirkel.

Barnefattigdom bekjempes med kunnskap og tidlig, langsiktig innsats.

Kunnskap og lang innsats

Myndighetene har satt av mye ressurser for å motvirke de uheldige konsekvensene barnefattigdom kan føre med seg. Blant annet får kommuner og organisasjoner tilskudd slik at barn skal slippe å oppleve å bli ekskludert fra ferie- og fritidsaktiviteter.

I den nylig inngåtte fritidserklæringen går kommunene, frivilligheten og staten nå sammen om en felles innsats for at alle barn skal få mulighet til å regelmessig delta i en organisert fritidsaktivitet. Barnefattigdom bekjempes med kunnskap og tidlig, langsiktig innsats.

Med Bufdirs nye indikatorsett på Barnefattigdom.no og Unicef Norges kommuneundersøkelse har lokale beslutningstakere fått viktige verktøy som kan skape resultater i arbeidet med å sikre bedre oppvekstsvilkår for alle barn. Slik kan Norge bli et godt sted å vokse opp – for alle.

Publisert:
 1. Unicef
 2. Velferd
 3. Barn og unge
 4. Økonomi

Mest lest akkurat nå

 1. Norsar: – Rogfast utsatt for jordskjelv

 2. Koronasmitten øker igjen på Nord-Jæren – kan bli aktuelt med nasjonale tiltak

 3. Birgitte-saken: Politiet har nytt DNA-funn

 4. Kamp mot klokken for Viking-spiller

 5. Bryllup skaper trøbbel – påvirker opp­rykks­kampen

 6. – Ble stanset av en ung mann med langt, lyst hår, og en dame