Velkommen helsesykepleier!

Vet du at helsesøster også er sykepleier? Bare 38 prosent av de under 25 år vet det.

– Debatten om helsesøstertittelen har vart helt siden 1960-tallet. Nå er ny tittel endelig et faktum, skriver Anna Jondahl Risnes.

Debattinnlegg

  • Anna Jondahl Risnes
    Anna Jondahl Risnes
    Helsesøster, snart helsesykepleier, leder, Landsgruppen av helsesøstre Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Du som leser dette har sannsynligvis et minne eller en erfaring om helsesøster – helsesøster som møtte deg og din nyfødte da du hadde kommet hjem fra sykehuset.

Alle har møtt helsesøster

Helsesøster som vaksinerte barnet ditt, veiledet deg og heiet på deg da du vokste inn i foreldrerollen. Helsesøster som deltok på foreldremøter på skolen og som hadde samtaler med barnet ditt da det var engstelig og følte seg utenfor. Helsesøster som snakket med ungdommen din om pubertet, seksualitet og prevensjon. Helsesøster som støttet ungdommen din i å sette ord på vanskelige følelser. Kanskje du er en av de mange ungdommene som har møtt helsesøster på helsestasjon for ungdom eller på stressmestringskurs på videregående? Eller kanskje du er en av de ungdommene som har blitt introdusert for røde og grønne tanker på psykologisk førstehjelpskurs som helsesøster har arrangert på barne- eller ungdomsskolen? Alle unge og deres foresatte under 25 år har møtt helsesøster.

Visste du at helsesøster også er sykepleier? Bare 38 prosent av de under 25 år vet dette. En av grunnene til at helsesøstertittelen endres til helsesykepleier er akkurat dette – at tittelen skal gjenspeile hvilken fagkompetanse helsesøster har: Sykepleier med ett års videreutdannelse i forebyggende og helsefremmede arbeid med barn og unge. Helsesøster skal jobbe helsefremmende og forebyggende – og også avdekke sykdom.

Debatten om helsesøstertittelen har vart helt siden 1960-tallet. Nå er ny tittel endelig et faktum. Styret i Landsgruppen av helsesøstre vedtok i mai i år at tittelen skal endres. Helseministeren og likestillingsministeren lanserte tittelen 12.9.18 og går nå inn for at tittelen endres fra 1.1.19

Ett av kriteriene til ny tittel var at den skulle være kjønnsnøytral – den nye tittelen signaliserer at det er både kvinner og menn i dette yrket. En trenger flere menn som tar utdannelsen og kan være gode rollemodeller for barn og unge. Kanskje skifte av tittel kan stimulere til dette?

Kjønnsnøytral

Et annet kriterium til ny tittel var at den skulle være lett å ta i bruk for barn og unge. En lang tittel med ord som «forebygging» og «helsefremming» i seg ville sannsynligvis ikke blitt tatt i bruk av målgruppen. Målet om kjønnsnøytral og kompetansebeskrivende tittel er nådd med helsesykepleier. Noen har kritisert helsesykepleier for å være en lite moderne tittel. Helsesykepleier sier hvem vi er. Det helsesykepleier fyller sin rolle med er avgjørende. Helsesykepleierrollen er i stadig forandring i tråd med samfunnsendringer og behovet i befolkningen. Språkrådet støtter tittelendringen, nå har helsedepartementet gjort det samme.

Vi ønsker ny tittel hjertelig velkommen og håper den vil bli tatt godt i mot av dere som møter oss!

Publisert: